Přeskočit na obsah

Novostavba farního kostela Seslání Ducha Svatého se zázemím v Brně-Líšni

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Salesiánská provincie Praha

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

16. 9. 2013 - 17. 2. 2014

Počet odevzdaných návrhů

74

Popis


STANOVISKO ČKA K SOUTĚŽI: Doposud nebyl, po mnohých urgencích a oficiálních krocích ze strany ČKA, zveřejněn řádný protokol soutěže splňující formální náležitosti dle Soutěžního řádu ČKA. Soutěž tak Komora fakticky nepovažuje za řádně ukončenou.

 

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu na novostavbu římskokatolického kostela Seslání Ducha Svatého, farního zázemí a ubytování salesiánů v Brně – Líšni.

 

Jednokolová veřejná ideová architektonická soutěž o návrh. 

 

 

 

 

1. cena

1. cena nebyla udělena

2. cena

Ing. arch. Tomáš Kodet a Ing. arch. Martina Kodetová

Částka 70 000 Kč

3. cena

Ing. arch. Jiří Šťáva

Částka 30 000 Kč

Odměna

CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITETS: Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Lenka Musilová / Spolupracující osoby: Ing. arch. Martin Holý, Kryštof Foltýn, Marek Petrík

Částka 10 000 Kč

Odměna

Ing. arch. Michaela Dejdarová a Ing. arch. Karel Filsak

Částka 10 000 Kč

Odměna

Ing. arch. Miloš Klement / Spolupracující osoba: MgA. Marian Maršálek

Částka 5 000 Kč

Soutěž na mapě