Přeskočit na obsah

Novostavba ZŠ Generála Peřiny Hustopeče

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Město Hustopeče

Předpokládaný termín vyhlášení

1. 10. 2024

Popis

Předmětem otevřené soutěže o návrh pod názvem „ZŠ Generála Peřiny Hustopeče“ je návrh objektu případně komplexu objektů základní školy na parcele: č. 454/253 k.ú. Hustopeče u Brna [649864].

Předmětné území se nachází na hranici zastavěného a nezastavěného území města. Pozemky určené pro návrh jsou v územním plánu města součástí funkční plochy Občanské vybavenosti. Na území je zpracována územní studie, doporučující způsob zastavění v této oblasti. Pozemky jsou ve vlastnictví města.

V budoucnu město počítá s možnou změnou územního plánu i územní studie, bude-li potřeba.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.