Přeskočit na obsah

Nový domov 2006

Status

Výsledky

Regulérnost

Regulérní

Popis

Samostatné stránky soutěže: http://preview.puppeteers.cz/novy-domov-2006

Vyhlašovatel:

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ČKA

Předmět soutěže:

Stavby realizované na území České republiky dokončené v průběhu roku 2005 nebo 2006 a dosud nepřihlášené do předchozích ročníků této soutěže.

Účelem a posláním soutěžní přehlídky je podporovat všechny formy kvalitní architektury pro bydlení, ocenit a popularizovat kvalitní realizace staveb pro bydlení (dále jen stavby). Soutěžní přehlídka je vyhlašována ve čtyřech kategoriích:

1. novostavba rodinného domu

2. novostavba bytového domu

3. rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel trvalého bydlení

4. výstavba bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení)

Termín konání:

6. 6. 2006 – 7.10.2006

Porota:

Radek Kolařík (ČKA), předseda poroty, Ing. Jan Slanina (MMR), Daniela Grabmüllerová (MMR), Petr Kalivoda (MMR), Michal Bartošek (ČKA), Milan Nytra (ČKA), Zdeněk Trefil (ČKA), Vincze Lászlo (Maďarská komora architektů), František Bielik, (ČKAIT)

Počet přihlášených návrhů:

27

Ceny a odměny celkem:

200 000 Kč

Udělené ceny a odměny v jednotlivých kategoriích:

Kategorie 01/novostavba rodinného domu

1. cena (40 000 Kč) - Ing. arch. Ján Stempel, spolupráce Ing. Aleš Herold / Vrané nad Vltavou
stempel_herold.jpg stempel_herold_2.jpg

1. cena (40 000 Kč) - Ing. arch. Helmut Ditrich, Ing. arch. Josef Smola (projekční a inženýrská činnost) / Praha 10 – Lipany
dietrich_smola.jpg dietrich_smola_2.jpg

Kategorie 02/ novostavba bytového domu

1. cena ( 40 000 Kč) - Ing. arch. O. Hájek , Ing. arch. P.Čížková, Ing. arch. L.Fecsu, Ing. arch. T.Pavlík, Ing. arch. O.Rosová , Ing. arch. J.Šafer (Šafer Hájek architekti, s.r.o.) / Rezidence Kollárova/ Praha 8 – Karlín
safer_hajek.jpg safer_hajek_2.jpg

Kategorie 03/ rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel trvalého bydlení

1. cena ( 40 000 Kč) - Ing. arch. Tomáš Bezpalec, Ing. arch. Alena Bezpalcová / Kostomlaty nad Labem –Hronětice
bezpalcovi.jpg bezpalcovi_2.jpg

Kategorie 04/ výstavba bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení)

1. cena (40 000 Kč) - Ing. arch. Jan Línek, Ing. arch. Josef Kolář, Ing. Věra Dubská / Pension pro seniory Hvězda, Praha 6 - Bílá Hora
linek.jpg linek_2.jpgSoutěžní podmínky ke stažení v docpdf

Závazná předloha soutěžního návrhu-příloha č. 1 ke stažení v pdf

Soutěžní protokol ke stažení: novydomov2006_protokol.doc

Katalog soutěže ke stažení: novydomov2006_katalog.pdf

Více informací naleznete na samostatných stránkách soutěže: http://preview.puppeteers.cz/novy-domov-2006