Přeskočit na obsah

Nový domov roku 2001

Status

Výsledky

Regulérnost

Regulérní

Popis

Přehlídková soutěž pro realizované a zkolaudované stavby

Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Porotci nezávislí: Josef Dobrý, Marta Dolejší, Václav Oupor, Radomíra Sedláková, Jan Štípek, Jiří Vlk, Jana Janíková
Porotci závislí: Eva Dubnová, Jiří Vavrečka
Termín konání od 11. 4. 2002 do 24. 5. 2002

Ceny a odměny celkem: 180 000,- Kč

Udělené ceny a odměny

Cena Grand Prix (kategorie rodinných domů)
- Jiří Smolík, Zdeněk Rychtařík

Cena Grand Prix (kategorie bytových domů)
- Martina Buřičová, Lukáš Holub, Lubor Sladký

Cena Grand Prix (kategorie rekonstukce)
- Lubor Sladký

Cena Grand Prix (kategorie domy s pečovatelskou službou)
- Petr Bouřil, Jaroslav Hlásek, Vít Máslo, Jan Mužík, Antonín Holubec

Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj
- Ing. arch. Zdeněk Hanuš