Přeskočit na obsah

Nový domov roku 2003

Status

Výsledky

Regulérnost

Regulérní

Popis

 Přehlídková soutěž pro realizované a zkolaudované stavby, neanonymní, jednokolová.

Vyhlašovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj

Předmět soutěže:
Stavby realizované na území České republiky, kolaudované v období od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2003.

Porotci nezávislí:
Josef Dobrý, Marta Dolejší,Václav Oupor, Radomíra Sedláková, Jan Štípek, Jiří Vlk; náhradnice: Jana Janíková

Porotci závislí:
Daniela Grabmüllerová; náhradník: Jiří Klíma

Termín konání:
od 20. 5. 2003 do 15. 8. 2003

Počet přihlášených staveb: 18

Ceny a odměny celkem: 180 000,- Kč

Cena Grand Prix (novostavba bytového domu)Šafer Hájek Architekti - Bytový dům Praha 4 - Podolí, Na Dolinách

Hodnocení poroty: Bytové domy, dělené do čtyř sekcí, vytvářejí polouzavřený městský blok s vnitřní zahradou s byty rozmanitých velikostí od 1+kk až po 5+kk. Rozmanité jsou také tvary bytů a jejich dispoziční řešení. Dispozice jsou logické, přehledné, dostatečně velkorysé (i když někde se objevují dveře nasazované přímo ke stěně). Téměř všechny byty mají lodžii nebo balkon. V celkové dispozici je zřejmá snaha maximálně eliminovat vnitřní dlouhé chodby. S výjimkou jedné sekce je prostor schodiště přirozeně osvětlen. Vnější výraz souboru domů je velmi živý, vyjadřuje přívětivou obytnost a dává najevo onu velkou rozmanitost vnitřních prostor. Výrazně komponuje nároží s vystupujícími arkýři, citlivě střídá zahloubené lodžie se štíhlými vysokými okny. Sympatická je hravá kombinace barev na zábradlích. Velmi dobře je komponována hmota celého souboru, včetně výškového stupňování. Jde o zdařilý příklad nového městského bloku.Cena Grand Prix (novostavba bytového domu)Mikoláš Vavřín - architektonická kancelář IAV - Obytný soubor na Ostrohu

Hodnocení poroty: Dvě obytná křídla, jedno třípodlažní a jedno čtyřpodlažní, tvarovaná podle hrany ostrohu, uzavírají mezi sebou nepravidelně tvarované klidové nádvoří. 63 bytů má různé velikosti, od 2+kk po 5+kk (největší byty jsou v mezonetech). Byty mají rozmanité dispozice, v řadě z nich je zřejmé obnovování ústřední bytové haly jako společenského, ne jen komunikačního prostoru. Ne všechny byty mají balkóny nebo lodžie. Balkóny jsou řešeny tak, aby případně bylo možno je proměnit na zasklené zimní zahrady, aniž by byl porušen výraz celé skupiny. Byty v posledních podlažích mají střešní terasy na celou hloubku domu. Vnější výraz domů je velmi živý, přívětivě obytný. Ve vnitřním nádvoří se příznivě projevuje zalamování mezi jednotlivými schodišťovými sekcemi, které je zdůrazňují vstupy do souboru. Zvnějšku soubor přátelsky prostupuje do bohaté okolní zeleně, ze severní strany, kde je kryt starší zástavbou, je jeho tvar i silueta sevřenější.Cena Grand Prix (rekonstrukce obytné nebo jiné budovy pro účel bydlení)Miroslav Částek, Ria Maňásková - PS projekty spol. s r.o. - Rekonstrukce barokního domu v Teplicích

Hodnocení poroty: Stavba vrátila do života jeden z nejstarších dochovaných objektů v Teplicích. Objekt, který byl dlouholetým nevhodným užíváním proměněn v ruinu na hranici mezi lázeňským centrem a histirickým jádrem města. Rekonstrukce citlivě dala domu novou - obytnou - funkce. Respektovala všechny historické náležitosti potřebné k navrácení charakteru barokního domu. Nezbytnou přístavbu komunikačního jádra tvarovala sice razantně, zcela jasně soudobě, ovšem v proporcích ohleduplných k obnovené původní stavbě. Vložila do objektu pohodlnou dispozici, která dobře odpovídá potřebám jedné tříčlenné domácnosti. Za výhodu lze považovat logické zónování po patrech - přízemí společenské, 1. patro pro rodiče, poslední patro pro syna. K dotvoření příjemného obytného prostředí patří i úprava vnějších prostor - na jedné straně dvůr-zahrada, využívající nalezené kameny původního vydláždění, s příjemným zákoutím kolem studny, na druhé straně zelená zahrada s vodní plochou, která dobře navazuje na přiléhající lázeňský park.Cena Grand Prix (domy s pečovatelskou službou)Alena Šrámková, Tomáš Koumar, Jan Hájek - Dům s pečovatelskou službou Horažďovice

Hodnocení poroty: Dva třípodlažní objekty vytvářejí soubor domu s pečovatelskou službou. Jejich dispozice jsou jednoduché, jasné logické, je zde celkem 28 bytů, 12x1+kk, 16x2+kk, všechny byty jsou přístupné ze světlé a prostorově velkorysé schodišťové a výtahové haly. Některé byty jsou doplněny proskleným arkýřem (který vzbuzuje pochybnosti ohledně tepelné pohody za slunných dnů). Každý byt má své zázemí v přízemí, kde je také potřebné společenské a další doplňkové vybavení. Vnější výraz domu je velmi jednoduchý, založený na harmonických proporcích, na působení teplého cihelného zdiva s pravidelně prořezávanými okenními otvory. Arkýře jsou jediným plastickým prvkem, který působí na svou citlivě uváženou robutností.Zvláštní cena a Zvláštní cena porotyŠafer Hájek Architekti - Bytový dům Podolská, Praha 4

Hodnocení poroty: Bytový dům vyplňuje proluku v blokové zástavbě převážně z 20. a 30. let XX. století. Je v něm 13 bytů a 2 studia rozmanitých velikostí. Dispozice podlaží jsou rozdílné, reagují na potřebu oslunění, které v nižších podlažích je částečně omezeno protější budovou vodárny. Proto v dolních podlažích jsou vždy dva byty na patře, doplněné ještě prosklenými arkýři tak, aby bylo zaručeno co nejvíce světla v obytných prostorách. V horních podlažích jsou dispozice rozdílné, byty jsou vybaveny uspořádání bytů je logické, přehledné, prostorově potřebně velkorysé. Všechny byty jsou vybaveny balkóny. Byty v posledních dvou podlažích jsou mezonetové se střešní terasou. Vnější výraz domu je velmi živý, přívětivý, vstupuje do blokové zástavby návazností na tradiční charakteristické prvky. Citlivě dodržuje stejnou výšku pater, výšku římsy i stupňování střešní části. Svou dobu vyjadřuje výraznou barevností a bohatou prostorovou kompozicí hlavní fasády s arkýři, nikou, balkóny a ustupujícím vrškem.Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvojJiří Vorel - Dům s pečovatelskou službou ve Stodu

Hodnocení poroty: Dům s pečovatelskou službou stojí nedaleko centra města a vytváří uzavřený blok s vnitřním nádvořím. Malometrážní byty jsou orientovány k vnějším fasádám, nádvoří je tak přívětivým doplňkovým společenským prostorem s dělením do několika zón, s pečlivě volenou zelení. Do bytů v přízemí se vstupuje přímo z nádvoří z krytého ochozu; každý byt má vlastní zádveří. Byty v horním podlaží jsou přípustné z kryté chodby. Dispozice bytů jsou pohodlné, s oddělitelnými kuchyňskými linkami a s dostatečnými šatnovými prostory před koupelnami. Každý byt v přízemí má vlastní "zahrádku", každý byt v patře má svou lodžii. Byty 2+1 jsou soustředěny na nárožích, kde snad rozpaky mohou působit trojúhelníkové půdorysy ložnic. Vnější výraz domu je až přepjatě tradiční, s důrazem na vyjádření domáckosti a pohodlnosti.
Realizace výsledků soutěže:
Výsledky soutěže budou vystaveny až do konce ledna v prostorách Kanceláře ČKA Praha