Přeskočit na obsah

Nový Hlavák

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Hlavní město Praha / Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost / Správa železnic, státní organizace

Předpokládané ceny a odměny celkem

7 600 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum podání žádostí o účast

15. 7. 2022 15:00

Datum vyhlášení soutěže

31. 5. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

26. 5. 2022

Více informací

Popis

Hlavní město Praha, Správa železnic a Dopravní podnik hl. m. Prahy vyhlašují zadávací řízení se soutěžním dialogem na revitalizaci parku Vrchlického sadů, rekonstrukci Nové odbavovací haly Praha hlavního nádraží (NOH) a novostavbu tramvajové trati Muzeum – Hlavní nádraží – Bolzanova.

Cílem zadávacího řízení se soutěžním dialogem je nalezení architektonicko-urbanistického, krajinářského a dopravního řešení, které bude orientováno zejména na funkčnost a městotvornou úlohu tohoto mimořádně důležitého území. Současně cílem soutěžního dialogu je nalezení takového komplexního řešení, které změní tuto část města v místo navštěvované nejenom projíždějícími a přestupujícími cestujícími, ale především obyvateli přilehlých městských čtvrtí, které jsou dnes železniční a silniční infrastrukturou nepřirozeně rozdělené. Předpokládá se, že kvalitní řešení lokality přinese místu přirozenou atraktivitu a bezpečnost. Současně navrhované řešení přinese, i s ohledem na budoucí správu území, dlouhodobou environmentální udržitelnost v rámci města.

Vítězný tým bude následně pokračovat ve smluvní spolupráci se zadavateli během navazujících fází dle uzavřených smluv, až do výkonu autorského dozoru.

Soutěžní dialog.

Web soutěžního dialogu: https://novyhlavak.com/