Přeskočit na obsah

Nový most přes řeku Svitavu

Nový most přes řeku Svitavu

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Ceny a odměny celkem

2 100 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

19. 11. 2021 - 11. 2. 2022

Počet odevzdaných návrhů

7

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh přemostění řeky Svitavy včetně návrhu křižovatkové větve vedoucí na západ směrem k ulici Svitavské nábřeží a nájezdů na most z ulice Nová Šámalova a Nová Dukelská. V rámci řešeného území měla být koncepčně navržena přilehlá veřejná prostranství nábřeží řeky Svitavy, včetně návrhu řešení protipovodňových opatření. Konkrétní podoba mostu přes Svitavu byla rovněž podmíněná navrženými protipovodňovými opatřeními. Navržené koncepční řešení veřejných prostranství nábřeží včetně protipovodňových opatření má být podkladem pro připravovaný projekt protipovodňových opatření, který není v současnosti ještě zpracován. V rozsahu navazujících území bylo předmětem návrhu ideové řešení veřejných prostranství včetnězpůsobu napojení Prodloužení Dačického ulice do ulice Svitavské nábřeží, a to v kontextu návrhu řešení mostu a přilehlých ploch.

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonicko-konstrukční soutěž.

1. cena

William Matthews Associates Limited

Ing. arch. Petr Šuma, William Matthews, David Walker, Julia Karasinska, Edmund Metters, John Adamek
Spolupráce: Ing. Štěpánka Endrle, Spolupráce: Buro Happold GmbH, Ing. Ondřej Zenkl

Částka 800 000 Kč

04_Stranka_1.jpg
04_Stranka_2.jpg
04_Stranka_3.jpg
04_Stranka_4.jpg

2. cena

P.P. Architects - PRIS

Ing. arch. Pavel Pekár, Ing. Marek Holán, Ing. Martin Řehulka, Ing. arch. Ada Lečbychová, Ing. arch. Bohdana Nytrová, Ing. arch. Bořek Knytl
Spolupráce: Spolupráce: Kseniia Zharova, Pavla Nováková, Olga Kukuts, Radoslav Pučálka, Dalibor Diviš, Radek Maděrič

Částka 600 000 Kč

03_Stranka_1.jpg
03_Stranka_2.jpg
03_Stranka_3.jpg
03_Stranka_4.jpg

Odměna

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Částka 100 000 Kč

01_1.jpg
01_2.jpg
01_3.jpg
01_4.jpg

Odměna

JAKUB KLASKA LTD.

Částka 100 000 Kč

02_Stranka_1.jpg
02_Stranka_2.jpg
02_Stranka_3.jpg
02_Stranka_4.jpg

Odměna

Refuel s.r.o.

Částka 100 000 Kč

06_Stranka_1.jpg
06_Stranka_2.jpg
06_Stranka_3.jpg
06_Stranka_4.jpg

Soutěž na mapě