Přeskočit na obsah

Nový pavilon základní školy Řevnice

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Řevnice

Předpokládané ceny a odměny celkem

1 500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

5. 5. 2023 14:00

Datum vyhlášení soutěže

7. 3. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

27. 2. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je rozšíření zázemí a kapacity ZŠ Řevnice – výstavba nového pavilonu. Předpokládané investiční náklady na realizaci jsou 120 mil. Kč bez DPH.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/rev.