Přeskočit na obsah

Nový domov roku 2008

Nový domov roku 2008

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ceny a odměny celkem

200 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Počet odevzdaných návrhů

31

Více informací

Popis

Předmět soutěže: Předmětem soutěžní přehlídky jsou stavby realizované na území České republiky, dokončené v průběhu roku 2007 nebo 2008 a dosud nepřihlášené do předchozích ročníků této soutěžní přehlídky.

1. kategorie – novostavba rodinného domu - 1.cena

Vila v Nespekách - Ladislav Lábus, Marek Nábělek

Částka 50 000 Kč

cepakova_1_cena_1_kat_nes_1.jpg
cepakova_1_cena_1_kat_nes_2.jpg
cepakova_1_cena_1_kat_nes_3.jpg
cepakova_1_cena_1_kat_nes_4.jpg

1. kategorie – novostavba rodinného domu - 2.cena

RD Zlín - Prštné - Pavel Chládek

Částka 20 000 Kč

cepakova_2_cena_1_kat_prstne_1.jpg
cepakova_2_cena_1_kat_prstne_2.jpg
cepakova_2_cena_1_kat_prstne_4.jpg
cepakova_2_cena_1_kat_prstne_5.jpg

1. kategorie – novostavba rodinného domu - 3.cena

RD v Lelekovicích - Svatopluk Sládeček, Daniela Babíčková, Pavel Velecký, New Work

Částka 10 000 Kč

cepakova_3_cena_1_kat_lel_1.jpg
cepakova_3_cena_1_kat_lel_2.jpg
cepakova_3_cena_1_kat_lel_3.jpg
cepakova_3_cena_1_kat_lel_4.jpg
cepakova_3_cena_1_kat_lel_5.jpg

1. kategorie – novostavba rodinného domu - 3. cena

RD Polívkova - Michal Schwarz

Částka 10 000 Kč

cepakova_3_cena_1_kat_pol_1.jpg
cepakova_3_cena_1_kat_pol_3.jpg
cepakova_3_cena_1_kat_pol_4.jpg
cepakova_3_cena_1_kat_pol_5.jpg
cepakova_3_cena_1_kat_pol_6.jpg

2. kategorie – novostavba bytového domu - 1. cena

Terasový dům v Košířích - Pavel Hnilička, Veronika Hamšíková, Petra Bláhová-Kandusová, Jan Dluhoš

Částka 40 000 Kč

cepakova_1_cena_2_kat_kosire_1.jpg
cepakova_1_cena_2_kat_kosire_2.jpg
cepakova_1_cena_2_kat_kosire_3.jpg
cepakova_1_cena_2_kat_kosire_4.jpg
cepakova_1_cena_2_kat_kosire_5.jpg

2. kategorie – novostavba bytového domu - 2. cena

neudělena

2. kategorie – novostavba bytového domu - 3. cena

neudělena

3. kategorie – rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení - 1. cena

neudělena

3. kategorie – rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení - 2. cena

Rekonstrukce historického objektu Míšeňská 4 - Hana Seho, Petr Hlaváček, R.U.A.

Částka 30 000 Kč

cepakova_2_cena_3_kat_mis_1.jpg
cepakova_2_cena_3_kat_mis_5.jpg
cepakova_2_cena_3_kat_mis_6.jpg
cepakova_2_cena_3_kat_mis_7.jpg
cepakova_2_cena_3_kat_mis_8.jpg

3. kategorie – rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení - 3. cena

neudelena

3. kategorie – rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení - Odměna

Slaměný dům ve stodole - Oliver Kálnássy, Lukáš Gavlovský

Částka 10 000 Kč

odmena_3_kategorie_slam_dum_1.jpg
odmena_3_kategorie_slam_dum_2.jpg
odmena_3_kategorie_slam_dum_3.jpg
odmena_3_kategorie_slam_dum_4.jpg
odmena_3_kategorie_slam_dum_5.jpg

4. kategorie – výstavba bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení) - 1. cena

neudelena

4. kategorie – výstavba bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení) - 2. cena

neudelena

4. kategorie – výstavba bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení) - 3. cena

neudelena

4. kategorie – výstavba bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení) - Odměna

Domov sociální péče Hagibor - Jan Línek, Josef Kolář, stavební řešení - DELTAPLAN s.r.o.

Částka 30 000 Kč

odmena_4_kategorie_hagibor_1.jpg
odmena_4_kategorie_hagibor_2.jpg
odmena_4_kategorie_hagibor_3.jpg
odmena_4_kategorie_hagibor_4.jpg
odmena_4_kategorie_hagibor_5.jpg