Přeskočit na obsah

Nový domov 2005

Status

Výsledky

Regulérnost

Regulérní

Popis

Samostatné stránky soutěže: www.cka.cc/novy-domov-2005

Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ČKA

Sekretář soutěže: Ing. Jana Hrušková

Druh soutěže: neanonymní jednokolová soutěžní přehlídka

Předmět soutěže: Předmětem soutěžní přehlídky jsou stavby realizované na území České republiky dokončené v průběhu roku 2004 nebo 2005 a dosud nepřihlášené do předchozích ročníků této soutěžní přehlídky

Termín konání: 6.6.2005 – polovina 12.2005

Porota

  Řádní členové poroty závislí
  Ing. Jan Slanina (náměstek ministra, MMR )
  Ing. arch. Daniela Grabmüllerová (ředitelka odboru bytové politiky, MMR )
  RNDr. Jiří Klíma (ředitel odboru podpory bydlení, MMR )

  Řádní členové poroty nezávislí
  Ing. arch. Pavel Rada (člen ČKA )
  Ing. arch. Radek Kolařík (člen ČKA )
  Ing. arch. Monika Mitášová (kritik architektury)
  Arch. András Szalai (člen maďarské asociace architektů, člen maďarské Komory architektů)

  Náhradníci poroty závislí
  Ing. arch. Petr Kalivoda (zástupce ředitele odboru územně a stavebně správního, MMR )

  Náhradníci poroty nezávislí
  Ing. arch. Josef Patrný (člen ČKA)
  Ing. František Bielik (člen ČKAIT)

Počet přihlášených návrhů: 42

Ceny a odměny celkem: 200.000,- Kč

1.kategorie – novostavba rodinného domu

  1.cena ve výši 40.000 Kč
  Ing. arch. Markéta Cajthamlová
  soutěžní návrh č. 28 - Rodinný dům v Konárovicích
  Konárovice u Kolína
  cajthamlova_28.jpg

  1.cena ve výši 40.000 Kč
  ARCHTEAM: Ing. arch. Milan Rak, Ing. arch. Iveta Raková, Ing. arch. Libor Rydlo, Ing. arch. Alexander Skalický
  soutěžní návrh č. 41 – Rodinný dům v Mořině u Karlštejna Mořina, okr. Beroun
  archteam_41.jpg

  2. cena ve výši 20.000 Kč
  Ing. arch. Roman Koranda, Ing. arch. MgA Alena Hýblová
  soutěžní návrh č. 26 – Rodinný dům s ordinací
  Beroun
  hyblova_26.jpg

  odměna ve výši 10.000 Kč
  Ing. arch. Pavel Mudřík
  soutěžní návrh č. 42 – Dům na Šumavě
  Slupečná, okr. Český Krumlouv
  mudrik_42.jpg

2.kategorie – novostavba bytového domu

  1.cena ve výši 30.000 Kč
  Ing. arch. Zdeněk Trefil
  soutěžní návrh č. 37 – Dům na půl cesty II
  Valašské Meziříčí
  trefil_37.jpg

  2.cena ve výši 20.000 Kč
  Ing. arch. Josef Pleskot
  soutěžní návrh č. 24 –– Bytový dům C10-14(A5) v zóně u nemocnice
  Litomyšl
  pleskot_24.jpg

3.kategorie – rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení

  1.cena ve výši 30.000 Kč
  Ing. arch. Lucie Kavánová
  soutěžní návrh č. 1 –– Kotrčův mlýn
  Dobrá Voda Lipnická, Dolní město, Světlá nad Sázavou
  kavanova_01.jpg

4.kategorie – výstavba bytů v domech zvláštního určení

  odměna ve výši 10.000 Kč
  Ing. arch. Zdeněk Jiran, Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. Markéta Lepilová
  soutěžní návrhu č. 35 – Dům s byty s pečovatelskou službou
  Úvaly
  jirankohout_35.jpg

Soutěžní protokol ke stažení v DOC formátu: nd2005_soutezni_protokol.doc

Více na samostatných stránkách soutěže: www.cka.cc/novy-domov-2005