Přeskočit na obsah

Nový domov roku 2007

Nový domov roku 2007

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou komorou architektů

Ceny a odměny celkem

200 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

2. 7. 2007 - 1. 10. 2007

Počet odevzdaných návrhů

40

Popis

Účelem a posláním soutěžní přehlídky je podpora a propagace kvalitních realizovaných staveb pro bydlení vybraných na základě odborného posouzení soutěžní porotou.

Předmětem soutěžní přehlídky jsou stavby realizované na území České republiky, dokončené v průběhu roku 2006 nebo 2007 a dosud nepřihlášené do předchozích ročníků této soutěžní přehlídky.

Soutěžní přehlídka je vyhlašována ve čtyřech kategoriích:

1. novostavba rodinného domu
2. novostavba bytového domu
3. rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel trvalého bydlení
4. výstavba bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení)

1.kategorie - novostavba rodinného domu - 1.cena

rodinný dům Svitavy - Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. Jiří Opočenský̈

Částka 35 000 Kč

novydom_1cena_1kat_1.jpg
novydom_1cena_1kat_2.jpg
novydom_1cena_1kat_3.jpg

1.kategorie - novostavba rodinného domu - 2.cena

dům EggO, Praha 3 - Ing. arch. Jaroslav Wertig, Ing. arch. Prokop Tomášek, Ing. arch. Boris Redčenkov

Částka 20 000 Kč

novydom_2cena_1kat_1.jpg
novydom_2cena_1kat_2.jpg
novydom_2cena_1kat_3.jpg

1.kategorie - novostavba rodinného domu - 3.cena

rodinný dům Šnek - Ateliér Lennox architekti

Částka 15 000 Kč

novydom_3cena_1kat_1.jpg
novydom_3cena_1kat_2.jpg
novydom_3cena_1kat_3.jpg

2.kategorie - novostavba bytového domu - 1.cena

Viladům Viladoule, Praha 5 - Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Jaroslav Šafer, Ing. arch. Laco Fecsu, Ing. arch. Petra Čížková, Ing. arch. Olga Rosová

Částka 35 000 Kč

novydom_1cena_2kat_1.jpg
novydom_1cena_2kat_2.jpg
novydom_1cena_2kat_3.jpg

2.kategorie - novostavba bytového domu - 2.cena

obytný soubor na Krutci, Praha 6 - Kuba, Pilař architekti

Částka 20 000 Kč

novydom_2cena_2kat_1.jpg
novydom_2cena_2kat_2.jpg
novydom_2cena_2kat_3.jpg

2.kategorie - novostavba bytového domu - 3.cena

bytový dům Zderadova, Brno - Ing. arch. Roman Gale, Ing. arch. Michal Palaščák

Částka 15 000 Kč

novydom_3cena_2kat_1.jpg
novydom_3cena_2kat_2.jpg
novydom_3cena_2kat_3.jpg

3.kategorie - rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení - 1.cena

rodinný dům Břeclav - Ing. arch. Zdeňka Vydrová

Částka 35 000 Kč

novydom_1cena_3kat_1.jpg
novydom_1cena_3kat_2.jpg
novydom_1cena_3kat_3.jpg

3.kategorie - rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení - 2.cena

rezidence Šatlava, Hradec Králové - Ing. arch. Tomáš Vychodil

Částka 20 000 Kč

novydom_2cena_3kat_1.jpg
novydom_2cena_3kat_2.jpg
novydom_2cena_3kat_3.jpg