Přeskočit na obsah

Obecní dům Stránecká Zhoř

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Obec Stránecká Zhoř

Předpokládané ceny a odměny celkem

360 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

1. 11. 2023 13:00

Datum vyhlášení soutěže

1. 7. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

29. 5. 2023

Více informací

Popis

Předmět soutěže je návrh architektonického řešení rekonstrukce obecního úřadu a hospody na Obecní dům. Součástí rekonstrukce je také přístřešek autobusové zastávky. Předmětem je rovněž návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení veřejného prostranství návsi.

Jednofázová otevřená projektová urbanistická, architektonická a krajinářská soutěž.

Prohlídka soutěžního místa proběhne v termínech 6. 9. 2023 a 13. 9. 2023. Sraz účastníků prohlídky je v 10:00 hodin na Obecním úřadě, Stránecká Zhoř 35.

Web soutěže: https://stranecka-zhor.refuelled.cz/.