Přeskočit na obsah

Obnova parku Janka Kráľa v Trnave

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Popis

Mesto Trnava vyhlásilo ku dňu 16. 12. 2016 verejnú anonymnú krajinársko – architektonickú súťaž návrhov „Obnova  Parku  Janka Kráľa v Trnave“. Účelom   súťaže   je    získať    najlepší    návrh   komplexnej   obnovy   parku  Janka Kráľa  tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky, s požiadavkami na najvyššiu kvalitu krajinársko –  architektonického riešenia.

Na základe konečných výsledkov súťaže vyzve vyhlasovateľ autorov ocenených návrhov k podaniu ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu.