Přeskočit na obsah

Obnova Ružového parku v Trnave

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Popis

Mesto Trnava vyhlásila ku dňu 26. septembra 2016 verejnú  anonymnú kombinovanú urbanisticko-architektonickú a krajinársku súťaž návrhov “Obnova Ružového parku v Trnave”. Účelom súťaže je získať najlepší návrh komplexnej obnovy Ružového parku tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové podmienky a požiadavky na najvyššiu kvalitu urbanisticko-architektonického a krajinárskeho riešenia. Návrh bude originálnym autorským dielom.

Všetky informácie vrátane súťažných pomôcok nájdete na www.trnava.sk.

Súťažné návrhy je potrebné odovzdať do 3. 11. 2016 do 16:00 hod.