Přeskočit na obsah

Obytná čtvrť Dvorce

Obytná čtvrť Dvorce

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Tábor

Ceny a odměny celkem

900 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

16. 10. 2020 - 15. 4. 2021

Počet odevzdaných návrhů

23

Více informací

Popis

Předmětem soutěžního workshopu byl návrh urbanistického řešení lokality bývalých kasáren Jana Žižky v Táboře, kdeby měla vzniknout nová obytná čtvrť Dvorce. Návrh měl stanovit formu a funkční využití daného území včetně návazností na širší okolí. Záměrem města Tábor bylo nalezení optimálního urbanistického řešení a využití území s ohledem na udržitelnost rozvoje místa, tj. energetickou a ekonomickou efektivitu, adaptabilnost na změny klimatu, sociální prostupnost a dopravní napojení. Základní vizí areálu byla smíšená městská čtvrť kombinující bydlení, pracovní příležitosti, základní služby, občanskou vybavenost a sportovně-relaxační možnosti s využitím širší občanské vybavenosti v okolí. Cílem bylo definování vize a charakteru samostatně fungující městské čtvrti, která se citlivě zapojí do živé existující struktury města a naplní aktuální poptávku potřeby navýšení bytového fondu. Očekávalo se nadčasové řešení v souladu se současnými urbanistickými trendy.

Soutěžní workshop nastavený na principech užší jednofázové projektové architektonické soutěže.

Web soutěže

 

 

1. cena

Norma architekti, s.r.o.

Částka 350 000 Kč

norma_tabor_panel_01.jpg
norma_tabor_panel_02.jpg
norma_tabor_panel_03.jpg
norma_tabor_panel_04.jpg
norma_tabor_panel_05.jpg

2. cena

UNIT architekti s.r.o.

Částka 220 000 Kč

UNIT 01.png
UNIT 02.png
UNIT 03.png
UNIT 04.png
UNIT 05.png

Odměna

A8000 s.r.o.

Částka 100 000 Kč

0001.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0005.jpg

Odměna

ov architekti s.r.o.

Částka 100 000 Kč

ov_architekti_graficka_cast_pages-to-jpg-0001.jpg
ov_architekti_graficka_cast_pages-to-jpg-0002.jpg
ov_architekti_graficka_cast_pages-to-jpg-0003.jpg
ov_architekti_graficka_cast_pages-to-jpg-0004.jpg
ov_architekti_graficka_cast_pages-to-jpg-0005.jpg

Soutěž na mapě