Přeskočit na obsah

Olomouc: III. etapa protipovodňových opatření

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Statuární město Olomouc

Předpokládané ceny a odměny celkem

1 800 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 1. kolo

26. 4. 2024 14:00

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 2. kolo

20. 9. 2024 14:00

Datum vyhlášení soutěže

8. 1. 2024

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

12. 12. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh III. etapy protipovodňových opatření města Olomouce. Její realizací bude dokončena protipovodňová ochrana většina zastavěného území města. Tato etapa naváže na II. etapu. Obsahuje tok řeky Moravy a její levobřežní i pravobřežní poříční zónu proti proudu v úseku od mostu na ul. Komenského (návaznost na právě dokončenou realizaci II.B etapy) až po ústí Trusovického potoka do Moravy, dále tok Trusovického potoka a navazující poříční zónu od jeho ústí do Moravy po křížení s železniční tratí Olomouc-Praha. Mimo poříční zónu je předmětem soutěže návrh protipovodňového opatření ve formě uzavírací hráze (valu) mezi Černovírem a Hejčínem včetně stavidlového uzávěru na Mlýnském potoku. Předmětem druhé fáze bude dále i přečerpávací stanice při soutoku Mlýnského potoka a Moravy.

V 1. fázi soutěže bude důležité celkové koncepční řešení a v 2. fázi bude prostor pro jeho konkrétnější vypracování.

Předpokládané investiční náklady na realizaci projektu jsou 244 mil. Kč bez DPH. Soutěž výši předpokládaných nákladů ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.

Dvoufázová otevřená projektová krajinářská soutěž.