Přeskočit na obsah

OpenCall na koncepci a manuál užívání nádvoří Betlémské kaple

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

20. 3. 2024

Popis

Česká komora architektů zaznamenala neregulérní soutěž s názvem "OpenCall na koncepci a manuál užívání nádvoří Betlémské kaple" která nemá potvrzení o regulérnosti.

Toto výběrové řízení hledá de facto projektového partnera pro prostor nádvoří betlémské kaple. V rámci výběrového řízení byl kromě portfolia požadován tzv. autorský přístup k řešení zadání, který mimo jiné umožňoval prezentaci skic, koláži, moodboardu a textu. V open callu je sice napsáno, že „Není třeba zasílat hotový návrh“, uchazeč, který by chtěl přesvědčit vyhlašovatele o své vhodnosti, měl ale dostatečný prostor prezentovat rozpracovaný návrh.

Odevzdávat takový „přednávrh“ v rámci procesu, který neprobíhá v souladu se Soutěžním řádem ČKA, autorizovaným architektům, ale ani tvůrcům obecně nedoporučujeme.  V tomto konkrétním případě zejména není zajištěno hodnocení převážně nezávislou odbornou porotou, nejsou zaručena práva účastníků k zajištění transparentního a nediskriminačního přístupu a nejsou známy ceny a odměny.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá autorizované architekty, aby se soutěže neúčastnili.