Přeskočit na obsah

Otevřený Budějovický Budvar

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Budějovický Budvar, národní podnik

Předpokládané ceny a odměny celkem

3 500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum podání žádostí o účast

29. 1. 2024 15:00

Datum vyhlášení soutěže

27. 12. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

21. 12. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěžního workshopu je vytvořit z části areálu pivovaru centrum národního pivovarnictví a jedno z nejatraktivnějších návštěvnických míst v regionu. Národního pivovar chce svůj budoucí pronávštěvnický rozvoj směrovat unikátním enviromentálním řešením s cílem vytvořit výjimečnou symbiózu veřejně prospěšného prostoru/parku při zachování rentabilního komerčního provozu návštěvnického centra a efektivní výroby pivovaru.

Smyslem Soutěžního workshopu je získat kvalitní architektonicko-urbanistický masterplan rozvoje areálu pivovaru, který se stane podkladem pro postupnou revitalizaci dnes čistě technologického provozu na centrum národního pivovarnictví. Návrh řešení by se měl především zaměřit na úpravy několika stávajících a stavbu nových objektů, řešení navazujících prostranství s návrhem prohlídkové trasy formou skywalku. Workshop by měl prověřit architektonické řešení s ohledem na technologické a provozní limity výroby. Záměrem Zadavatele jsou v souvislosti s výše uvedeným následující tematická plnění:  

  1. Stavba skywalku se zelení včetně zastřešení pivovarské zahrady

  2. Návštěvnické centrum “Sladovna”

  3. Zelená střecha budovy lahvovny, zelené fasády, veřejná prostranství

  4. Vyhlídka

  5. Parkovací dům

  6. Budova občerstvení a místo setkávání “Refresh a meeting point”.    

Soutěžní workshop.