Přeskočit na obsah

Objekt Palác Zdar v Ústí nad Labem

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

AZ sanace, a.s.

Regulérnost

Regulérní

Popis

 

Architektonická, ideově projektová, vyzvaná, neanonymní, jednokolová soutěž

Vyhlašovatel:AZ SANACE, a.s.

Předmět soutěže:zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení stavby "Palác Zdar v Ústí nad Labem".

Porotci závislí: Ing. Jakub Zavoral, Mgr. Petr Gandalovič

Porotci nezávislí:Ing. arch. Roman Koucký, Ing. arch. Zdeněk Jiran, JUDr. PhDr. Jiří Plos

Náhradníci závislý:Ing. Jiří Zavoral

Náhradníci nezávislí:Ing. arch. Ludvík Grym, Ing. arch. Radek Kolařík

Termín konání soutěže:6.5.2004 - 28.6.2004

Účast v soutěži potvrdilo 5 architektonických kanceláří:

  • Jan Jehlík - Architektonická kancelář Ústí nad Labem a Ivan Reimann (Thomas Müller, Ivan Reimann architekti, Berlín.)
  • ATELIER AP, spol. s r.o., arch. Zdeněk Havlík, Ústí n. L.
  • ARCH PROJEKT s.r.o., Ing. arch. Zdeněk Šťastný, Ústí n. L.
  • HELIKA a.s., Praha
  • S.I.A.L. architekti a inženýři spol. s r.o., Liberec

Náhrady nákladů spojených s účastí v soutěži:
Zúčastněným soutěžícím náleží náhrada nákladů spojených s účastí v soutěži ve výši 150.000,- Kč

Cena a pořadí umístění v soutěži:
Cenou se rozumí zadání zakázky vítězi soutěže

Umístění v soutěži:

  1. Jan Jehlík - Architektonická kancelář Ústí nad Labem a Ivan Reimann (Thomas Müller, Ivan Reimann architekti, Berlín.)
  2. AP Atelier s.r.o. Ústí nad Labem
  3. S.I.A.L. architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
  4. ARCH PROJEKT s.r.o. Ústí nad Labem
  5. HELIKA a.s. Praha

Hodnocení vítězného návrhu Ing. arch. Jana Jehlík a Ivana Reimanna:
Návrh hovoří o dvojznačnosti. Jeden palác nebo několik domů, horizontalita nebo vertikalita. Návrh hledá. Hledání výrazu, hledání měřítka, hledání popisu místa. Zvýšení hmoty jihovýchodního nároží,transparence nebo uzavřenost, objem pod zemí nebo co největší nad zemí ? …
Nakonec "mezinárodní" diskuse na lokální parcele. Na parcele velké i malé, na parcele znovu vytvářející ústecké náměstí.
Návrh hledá a je uměřený, neprovokující, kultivovaný, je dobrou cestou. Je šancí pro investora i pro město. Může být dokonce i šancí pro architekturu, a to se nestává často. Nebylo by dobré tuto šanci promeškat.
Je však na zvážení, zda by dům neměl využít všech možností stavby objemu nad římsou, zda není, pokud bude stavební program potvrzen, vhodnější dát sály multikina "nad zem", zda nemá mít ve výrazu domu větší prostor grafika nového tisíciletí. Zda nemá být trochu otevřenější.
Zda nemá být vstřícnější k lidem i jejich autům, protože atraktivita místa stoupá s jeho dostupností.
Teď bude záležet nejen na dialogu architektů mezi sebou, ale zejména na dialogu s investorem, jeho potřebou a zejména také jeho možnostmi. Cesta je naznačena, můžeme začít.

palaczdar_1.jpg

palaczdar_2.jpg

palaczdar_3.jpg

 

Soutěž na mapě