Přeskočit na obsah

Výtvarný návrh včetně urbanistického řešení okolí památníku CS. Zahraničním vojákům padlím na bojištích II. světové války 1939 – 1945 na Vítězném náměstí v Praze 6 – Dejvicích

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Regulérnost

Regulérní

Popis

Architektonicko-výtvarná soutěž, veřejná anonymní, ideová, jednokolová

Vyhlašovatel: Městská část Praha 6

Porotci nezávislí: Oldřich Hájek, Stefan Milkov, Jan Mužík, Čestmír Suška, Dana Šmejkalová, Horymír Věrčák, Petr Kovář, Petr Krejčí, Ivan Vorel

Porotci závislí: Pavel Bém, Bohumil Beránek, Petr Durdík, Jiří Hofman, Jiřina Knížková, Tomáš Chalupa, Jan Straňák, Vladimír Palička

Termín konání od 17. 7. 2002 do 30. 9. 2002

Ceny a odměny celkem: 225 000 Kč

Udělené ceny a odměny

1. cena – neudělena

2. cena (2x)

– Zdeněk Hůla, Jan Havlíček, Jan Havlíček ml., Petr Kocourek
– Jiří Plieštik, Tomáš Novotný, Jiří Opočenský

3. cena – neudělena

Mimořádná odměna – Radomír Leszczynski

Realizace: Na základě ankety byli autoři oceněných a odměněných návrhů vyzváni k dopracování návrhů do reálné podoby. Na základě toho se rozhodne, který návrh a jakým způsobem se bude dále realizovat.

Soutěž na mapě