Přeskočit na obsah

Pomník Pražského povstání a úpravy náměstí Interbrigády

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Předpokládané ceny a odměny celkem

1 850 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

18. 9. 2023 12:00

Datum vyhlášení soutěže

19. 6. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

29. 5. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh výtvarného řešení Pomníku Pražského povstání a návrh architektonicko-krajinářského řešení úprav veřejných prostranství na náměstí Interbrigády.

Dvoufázová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž.

Představení soutěže a soutěžního místa: https://www.youtube.com/watch?v=UjcpVJolVy8