Přeskočit na obsah

Památník válečným veteránům

Památník válečným veteránům

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Ceny a odměny celkem

240 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

9. 3. 2020 - 3. 9. 2020

Počet odevzdaných návrhů

8

Více informací

Popis

Hlavní ideou soutěže bylo vybudování centrálního pietního místa v parku Čs. l etců v Ostravě na pozemku parcelní číslo 904 v katas trálním území Moravská Ostrava. Park je registrovaný jako významný krajinný prvek s plochou převážně osazenou vzrostlou zelení , o kolní zástavbu tvoří obytné a administrativní bloky. Park je hojně využívaný okolními rezidenty, předloni prošel rekonstrukcí a loni v něm byl osazen mobiliář venkovní třídy.

Památník má důstojně připomínat všechny veterány, kteří nasazovali, nasazují a budou nasazovat své životy v boji za svobodu a demokracii. Cílem vytvoření pietního místa je rovněž: 1) Společný památník všem padlým vojákům, které nyní připomínají památníky a pamětní desky roztroušené v jednotlivých městech, obvodech měst a obcích. 2) Připomenutí tradice novodobých veteránů, kteří v posledních dekádách plní a budou plnit své úkoly v zahraničních misích, a prokázání respektu za jejich práci, kde často riskují své zdraví a životy.

Předmětem soutěže tak byl návrh výtvarně architektonického řešení památníku, pro který se předpokládá současné a nadčasové řešení. Záměrem vyhlašovatele bylo vytvořit prostor, jak pro kontakt v místě se nacházejících a procházejících osob, tak i pro konání oficiálních vzpomínkových akcí, například Dne válečných veteránů. Cílem soutěže bylo nalézt velkorysé řešení, které nebu de akcentovat žádnou ze zmíněných skupin veteránů, ale bude oslavovat veteránství jako celek.

Užší dvoufázová výtvarně-architektonická soutěž.

 

1. cena

MgA. Pavla Sceranková, Ph.D.

Částka 120 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg

2. cena

MgA. Ing. arch. Ondřej Bělica
Spolupráce: Ing. arch. Martin Blažek , MgA. Jan Adamus, Spoluautoři:

Částka 80 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg

3. cena

Jan Šnéberger, Martin Kubica
Spolupráce: Jana Siren, Matouš Hejl, Michal Just, Spolupráce:

Částka 40 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg

Soutěž na mapě