Přeskočit na obsah

Soutěž „O nejlepší návrh venkovního otevřeného pánského pisoáru“

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

30. 7. 2009

Popis

ČKA po posouzení dostupných informací konstatuje (protože soutěž nese neklamné znaky architektonické soutěže - o drobné dílo), že soutěž není v souladu se Soutěžním řádem ČKA a velmi pravděpodobně ani s dalšími platnými právními úpravami (autorský zákon) a je soutěží neregulérní.
Nejzřetelnějším důvodem je, že osoby, které soutěž připravovaly, nepostavily soutěž ani její podmínky dle Soutěžního řádu ČKA, neprojednaly je s příslušnými orgány ČKA a nepožádaly ČKA o ověření podmínek dříve než soutěž vyhlásily.
Na první pohled není zřejmé, zda se jedná o soutěž ideovou či projektovou.
Vzhledem k tomu, že není jasné v jakém počtu a zda-li vůbec mají být pořízeny jednotky WC, je neověřitelné, zda soutěžní ceny a odměny jsou ve spravedlivé proporci k předmětu soutěže.
Porota není rozdělena na závislou a nezávislou část.
Nejsou adekvátně ošetřena autorská práva a v souladu se zákonem.
Vedle dalších drobnějších nedostatků.
Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.