Přeskočit na obsah

Park Čtyři dvory v Českých Budějovicích

Park Čtyři dvory v Českých Budějovicích

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město České Budějovice

Ceny a odměny celkem

250 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

27. 2. 2012 - 11. 4. 2012

Počet odevzdaných návrhů

25

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu řešení parku Čtyři Dvory, který má vzniknout v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory. Areál bývalého vojenského cvičiště a kasáren se nachází v severozápadní části města České Budějovice, v městské části Čtyři Dvory.  Záměrem města je přetvořit část tohoto zdevastovaného území na jedinečný soudobý městský park využitelný pro všechny věkové kategorie návštěvníků.

1. cena

Petr Velička, Ing. arch. David Prudík, Ing. Markéta Veličková

Částka 110 000 Kč

1cena_park4dvory_1.jpg
1cena_park4dvory_2.jpg
1cena_park4dvory_3.jpg
1cena_park4dvory_4.jpg

2. cena

MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. arch. Kateřina Richterová

Částka 80 000 Kč

2cena_park4dvory_1.jpg
2cena_park4dvory_2.jpg
2cena_park4dvory_3.jpg
2cena_park4dvory_4.jpg
2cena_park4dvory_5.jpg

3. cena

Ing. arch. Kryštof Štulc, Ing. Tereza Mácová, Ing. Ilona Vybíralová, ostatní účastníci: Msc. Jana Myšková, Ing. Ferdinand Leffler

Částka 60 000 Kč

3cena_park4dvory_1.jpg
3cena_park4dvory_2.jpg
3cena_park4dvory_3.jpg

Soutěž na mapě