Přeskočit na obsah

Park Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova

Park Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Ceny a odměny celkem

5 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

8. 4. 2022 - 20. 5. 2021

Počet odevzdaných návrhů

13

Více informací

Popis

Předmětem veřejné zakázky bylo nastavení rozvoje Rohanského a Libeňského ostrova v hl. městě Praze, tj. vypracování Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova a v části tohoto území řešení metropolitního Parku Maniny od fáze studie až do fáze realizace včetně všech projekčních fází.

Předmětem veřejné zakázky byl konečný výsledek, tedy předmět smluv uzavíraných s dodavatelem  vítězem řízení se soutěžním dialogem. Předmět veřejné zakázky navazuje na výstupy vzešlé ze soutěžního dialogu. V rámci soutěžního dialogu budou účastníci řešit návrh studie Parku Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova, který bude vycházet ze Vstupního zadání soutěžního dialogu.

Zadavatel zvolil formu soutěžního dialogu právě pro konkretizaci zadání veřejné zakázky, kterou chce docílit konsensuálního a inovativního řešení vzešlého z jednotlivých workshopů.

Zadávací řízení se soutěžním dialogem.

1. cena

OMGEVING+FISER+VRV+SINDLAR

Částka 1 250 000 Kč

1. cena (1).jpg
1. cena (2).jpg
1. cena (3).jpg
1. cena (4).jpg
1. cena (5).jpg
1. cena (6).jpg
1. cena (7).jpg
1. cena (8).jpg
1. cena (9).jpg
1. cena (10).jpg

2. cena

LOLA+M2AU+de Architekten Cie

Částka 1 250 000 Kč

2. cena (1).jpg
2. cena (2).jpg
2. cena (3).jpg
2. cena (4).jpg
2. cena (5).jpg
2. cena (6).jpg
2. cena (7).jpg
2. cena (8).jpg

3. cena

DELVA+perspektiv

Částka 1 250 000 Kč

3. cena (1).jpg
3. cena (2).jpg
3. cena (3).jpg
3. cena (4).jpg
3. cena (5).jpg
3. cena (6).jpg
3. cena (7).jpg
3. cena (8).jpg
3. cena (9).jpg
3. cena (10).jpg

4. cena

New Park Maniny Consortium – DS+VenhoevenCS+MOBA+Aquatis

Částka 1 250 000 Kč

4. cena (1).jpg
4. cena (2).jpg
4. cena (3).jpg
4. cena (4).jpg
4. cena (5).jpg
4. cena (6).jpg
4. cena (7).jpg
4. cena (8).jpg

Soutěž na mapě