Přeskočit na obsah

Park Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Předpokládané ceny a odměny celkem

5 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum podání žádostí o účast

20. 5. 2022 14:00

Datum vyhlášení soutěže

8. 4. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

28. 3. 2022

Více informací

Popis

Předmětem veřejné zakázky je nastavení rozvoje Rohanského a Libeňského ostrova v hl. městě Praze, tj. vypracování Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova a v části tohoto území řešení metropolitního Parku Maniny od fáze studie až do fáze realizace včetně všech projekčních fází.

Předmětem veřejné zakázky je konečný výsledek, tedy předmět smluv uzavíraných s dodavatelem  vítězem řízení se soutěžním dialogem. Předmět veřejné zakázky navazuje na výstupy vzešlé ze soutěžního dialogu. V rámci soutěžního dialogu budou účastníci řešit návrh studie Parku Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova, který bude vycházet ze Vstupního zadání soutěžního dialogu.

Zadavatel zvolil formu soutěžního dialogu právě pro konkretizaci zadání veřejné zakázky, kterou chce docílit konsensuálního a inovativního řešení vzešlého z jednotlivých workshopů.

Zadávací řízení se soutěžním dialogem.

Soutěž na mapě