Přeskočit na obsah

Revitalizace veřejného prostranství u Červeného kostela v Hlučíně

Revitalizace veřejného prostranství u Červeného kostela v Hlučíně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Hlučín

Ceny a odměny celkem

160 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

20. 12. 2016 - 13. 2. 2017

Počet odevzdaných návrhů

4

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko – urbanistického návrhu revitalizace veřejného prostranství, jež se nachází v těsné návaznosti na historické centrum města Hlučína na konci významné městské osy v okolí Červeného kostela. Jedná se o funkčně různorodý, architektonicky neuspořádaný a fragmentovaný veřejný prostor, který se po mnoho let tvořil bez zjevné koncepce. Cílem návrhu bylo vytvořit sjednocený, reprezentativní, multifunkční veřejný prostor s významnými architektonickými a přírodními hodnotami, sloužící jako propojující článek organismu města zajišťující pohodlný průchod a zároveň umožňující důstojný přístup do objektů veřejných institucí. Návrhy měly zohlednit záměr vyhlašovatele provádět revitalizaci území po etapách s ohledem na majetkoprávní vztahy v území, kdy v první etapě lze uvažovat s revitalizací pouze na souvislých pozemcích ve vlastnictví vyhlašovatele. Návrh musel respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.

Veřejná jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

1. cena

FAM ARCHITEKTI s.r.o. zastoupená: Ing. arch. MgA. Pavlem Nasadilem

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, Autoři: Lucie Černá, Ing.arch.MgA.Jan Horký

Částka 90 000 Kč

01a.JPG
01b.JPG

Odměna za dílčí přínosné řešení

Autoři: Ing. Kateřina Miholová, Ing. arch. Norbert Obršál, Ing. arch. Jan Kubát, Bc. David Helešic

Částka 10 000 Kč

02a.jpg
02b.jpg

Soutěž na mapě