Přeskočit na obsah

Revitalizace veřejného prostranství u Červeného kostela v Hlučíně

Revitalizace veřejného prostranství u Červeného kostela v Hlučíně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Hlučín

Ceny a odměny celkem

160 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

20. 12. 2016 - 13. 2. 2017

Počet odevzdaných návrhů

4

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko – urbanistického návrhu revitalizace veřejného prostranství, jež se nachází v těsné návaznosti na historické centrum města Hlučína na konci významné městské osy v okolí Červeného kostela. Jedná se o funkčně různorodý, architektonicky neuspořádaný a fragmentovaný veřejný prostor, který se po mnoho let tvořil bez zjevné koncepce. Cílem návrhu bylo vytvořit sjednocený, reprezentativní, multifunkční veřejný prostor s významnými architektonickými a přírodními hodnotami, sloužící jako propojující článek organismu města zajišťující pohodlný průchod a zároveň umožňující důstojný přístup do objektů veřejných institucí. Návrhy měly zohlednit záměr vyhlašovatele provádět revitalizaci území po etapách s ohledem na majetkoprávní vztahy v území, kdy v první etapě lze uvažovat s revitalizací pouze na souvislých pozemcích ve vlastnictví vyhlašovatele. Návrh musel respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.

Veřejná jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

1. cena

FAM ARCHITEKTI s.r.o. zastoupená: Ing. arch. MgA. Pavlem Nasadilem

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, Autoři: Lucie Černá, Ing.arch.MgA.Jan Horký
Spolupráce: Spolupráce: Ing. Ondřej Fous (krajina), Ing. Petr Macek (doprava), Ing. Ladislav Tikovský (osvětlení), Jindřich Jansa (rozpočet), Radim Petruška (vizualizace), Ing. Pavel Štěpán (stavební část)

Částka 90 000 Kč

01a.JPG
01b.JPG

Odměna za dílčí přínosné řešení

Autoři: Ing. Kateřina Miholová, Ing. arch. Norbert Obršál, Ing. arch. Jan Kubát, Bc. David Helešic

Částka 10 000 Kč

02a.jpg
02b.jpg

Odměna za dílčí přínosné řešení

Spolupráce: Spolupráce: Ing. arch. Martina Kodetová

Částka 10 000 Kč

03a.jpg
03b.jpg

Soutěž na mapě