Přeskočit na obsah

Park u vody (Praha 7-Holešovice)

Park u vody (Praha 7-Holešovice)

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 7

Ceny a odměny celkem

400 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

16. 9. 2020 - 14. 12. 2020

Počet odevzdaných návrhů

20

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-krajinářského návrhu parku u vody v Praze 7-Holešovicích. Cílem revitalizace prostoru mělo být znovunavázání vztahu s řekou na levém vltavském břehu, posílení jedinečného charakteru parku se zachovalou stopou průmyslového provozu a využití potenciálu jednoho z mála veřejných míst v městské struktuře s rozlehlou zelenou plochou, které umožňuje volný pohyb kolem vody. Návrh měl představit základní principy fungování nového parku, jeho schopnost dynamicky reagovat na proměňující se způsob užívání i uživatelů samotných , které revitalizace vyvolá. Zadavatel si nepřál instantní, luxusní, přesně definovaný nábřežní park. Nový park na ploše cca 2,9 ha měl udržitelným způsobem zohlednit rizika a omezení, která s sebou přináší umístění v aktivní záplavové zóně.

Otevřená jednofázová projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.

 

1. cena

YYYY, s. r. o.

Ing. Tereza Rapsová, Ing. arch. Alice Boušková, Ing. Martina Tománková, Ing. Marie McClellan, MSc. Marie Petráková, Bc. Tereza Lacigová

Částka 180 000 Kč

PANEL_1_a.pdf.jpg
PANEL_1_b.pdf.jpg

Odměna

Ing. Tomáš Pilař, Ph.D., Berenika Pilařová, David Šmíd, Ing. Petr Jelínek, Alexandra Czerneková

Částka 25 000 Kč

1a+1b_posterA3_def.pdf-0.jpg
1a+1b_posterA3_def.pdf-1.jpg

Soutěž na mapě