Přeskočit na obsah

Parkovací dům na Dědině v ul. Vlastina

Parkovací dům na Dědině v ul. Vlastina

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Ceny a odměny celkem

800 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

20. 4. 2017 - 15. 6. 2017

Počet odevzdaných návrhů

12

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení parkovacího domu na sídlišti Dědina, na parc. č. 1739/54, 1739/60, 1300/1 v k. ú. Ruzyně, a řešení souvisejícího parteru a návrh parkových úprav v rámci řešeného území. Řešené území je vyznačeno v grafické části soutěžních podkladů.
Při realizaci sídliště Dědina nebyl postaven předpokládaný parkovací dům resp. jiné parkovací zařízení v části zástavby při ulici Vlastině a Ciolkovského. Centrální část sídliště je dodnes odkázána na parkování v ulici Ciolkovského a v neudržované části ulice Vlastina. Návrh tramvajové trati přináší do území novou kvalitu, zároveň ale také zvyšuje deficit parkovacích míst. Celkový úbytek parkovacích míst byl stanoven na 130 stání. Městská část Praha 6 usilovala v minulých desetiletích o nápravu výstavbou některých garážových objektů z kdysi plánovaných míst, ojedinělé záměry v ploše sídliště se ukázaly jako obtížně projednatelné.
Předmětem vypisované soutěže byl návrh parkovacího domu na okraji sídliště, na exponovaném nároží při jednom ze vstupů do sídliště, na rohu ul. Vlastiny a Drnovské. Vzhledem k poloze a kvalitě místa bylo předpokladem významnou část parteru věnovat občanskému vybavení, jehož zaměření vzejde z participace s občany.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.

1. cena

Ivan Kroupa architekti

Ing. arch. Ivan Kroupa, Tomáš Bouma, Jan Vybíral

Částka 300 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg

2. cena

Jsme Architekti

Ing. arch. Eduard Sojka, Ing. arch. Jakub Sládeček, Ing. arch. Martin Sladký

Částka 200 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg

Odměna

Ateliér bod architekti

Ing. Jan Svoboda, Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda

Částka 50 000 Kč

Odměna_Bod_a.jpg
Odměna_Bod_b.jpg

Odměna

Jakub Rambousek, Ing. Lukáš Semerád

Částka 50 000 Kč

Odměna_Rambousek_a.jpg
Odměna_Rambousek_b.jpg

Soutěž na mapě