Přeskočit na obsah

PARKOVACÍ DŮM NA DĚDINĚ v ul. Vlastina (Praha 6)

PARKOVACÍ DŮM NA DĚDINĚ v ul. Vlastina (Praha 6)

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Ceny a odměny celkem

800 000 Kč

Předpokládané ceny a odměny celkem

800 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

20. 4. 2017 - 15. 6. 2017

Datum vyhlášení soutěže

20. 4. 2017 00:00

Počet odevzdaných návrhů

12

Více informací

Porota

Kontaktní údaje

Popis

Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení parkovacího domu na sídlišti Dědina, na parc. č. 1739/54, 1739/60, 1300/1 v k. ú. Ruzyně, a řešení souvisejícího parteru a návrh parkových úprav v rámci řešeného území. Řešené území je vyznačeno v grafické části soutěžních podkladů.
Při realizaci sídliště Dědina nebyl postaven předpokládaný parkovací dům resp. jiné parkovací zařízení v části zástavby při ulici Vlastině a Ciolkovského. Centrální část sídliště je dodnes odkázána na parkování v ulici Ciolkovského a v neudržované části ulice Vlastina. Návrh tramvajové trati přináší do území novou kvalitu, zároveň ale také zvyšuje deficit parkovacích míst. Celkový úbytek parkovacích míst byl stanoven na 130 stání. Městská část Praha 6 usilovala v minulých desetiletích o nápravu výstavbou některých garážových objektů z kdysi plánovaných míst, ojedinělé záměry v ploše sídliště se ukázaly jako obtížně projednatelné.
Předmětem vypisované soutěže byl návrh parkovacího domu na okraji sídliště, na exponovaném nároží při jednom ze vstupů do sídliště, na rohu ul. Vlastiny a Drnovské. Vzhledem k poloze a kvalitě místa bylo předpokladem významnou část parteru věnovat občanskému vybavení, jehož zaměření vzejde z participace s občany.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.

1. cena

Ivan Kroupa architekti

Ing. arch. Ivan Kroupa, Jan Vybíral, Tomáš Bouma
Spolupráce:

Částka 300 000 Kč

Hodnocení poroty

2. cena

Jsme Architekti

Ing. arch. Eduard Sojka, Ing. arch. Jakub Sládeček, Ing. arch. Martin Sladký
Spolupráce:

Částka 200 000 Kč

Hodnocení poroty

3. cena

Ing. Jan Kolář, Ing. Radek Michlík, Ing. arch. Lucie R. Dřevíkovská, Ing. arch. Martin Prokš, Ing. arch. MgA. Marek Přikryl
Spolupráce:

Částka 150 000 Kč

Hodnocení poroty

Pavlíček Hulín Architekti

Ing. arch. Jaroslav Hulín, Ing. arch. M. arch. Jiří Pavlíček
Spolupráce:

Částka 50 000 Kč

Hodnocení poroty

Odměna

Ateliér bod architekti

Ing. Jan Svoboda, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda, Ing. arch. Vojtěch Sosna
Spolupráce:

Částka 50 000 Kč

Hodnocení poroty

Odměna

Ing. Lukáš Semerád, Jakub Rambousek
Spolupráce:

Částka 50 000 Kč

Hodnocení poroty

Soutěž na mapě

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.