Přeskočit na obsah

Parkovací dům u Krajského úřadu (Ostrava)

Parkovací dům u Krajského úřadu (Ostrava)

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Ceny a odměny celkem

1 800 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

5. 6. 2019 - 13. 9. 2019

Počet odevzdaných návrhů

42

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh architektonického řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích parc. č. 2634/8 a 2634/47 v k. ú. Moravská Ostrava a řešení souvisejícího parteru a návrh jeho úpravy v rámci řešeného území v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


3. cena

ZALUBEM s.r.o.

Ing. Michal Černý, Ing. arch. Jiří Kašpar
Spolupráce: Spolupráce: Lucie Kadlecová, Jaroslav Kalousek, Aleš Balcar - požární bezpečnost, Tomáš Chmelař - statika a dynamika stavebních konstrukcí, Petr Vlasák - dopravní inženýr

Částka 400 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg

Odměna

Fránek Architects s.r.o.

Spolupráce: Spolupráce: Ing. arch. Martina Hamrová, Ing. arch. Libor Šenekel, Ing. arch. Tereza Horňasová, Ing. arch. Kateřina Vlková

Částka 100 000 Kč

Odměna_Fránek_a.jpg
Odměna_Fránek_b.jpg

Odměna

YOUNG.S architekti.s.r.o.

Ing. arch. Jozef Bátor, Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Romana Mal'ová, Bc. Dang The Ang. Bc. Lucia Papierniková

Částka 100 000 Kč

Odměna_YOUNG.S_a.jpg
Odměna_YOUNG.S_b.jpg

Soutěž na mapě