Přeskočit na obsah

Parkovací dům u Krajského úřadu (Ostrava)

Parkovací dům u Krajského úřadu (Ostrava)

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Ceny a odměny celkem

1 800 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

5. 6. 2019 - 13. 9. 2019

Počet odevzdaných návrhů

42

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh architektonického řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích parc. č. 2634/8 a 2634/47 v k. ú. Moravská Ostrava a řešení souvisejícího parteru a návrh jeho úpravy v rámci řešeného území v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


2. cena

Sollaron architects, s.r.o.

Ing. arch. Josef Veselý, Ing. arch. Ivona Uherková, Ing. arch. Radomír Feňo

Částka 500 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg

3. cena

ZALUBEM s.r.o.

Ing. Michal Černý, Ing. arch. Jiří Kašpar
Spolupráce: Spolupráce: Lucie Kadlecová, Jaroslav Kalousek, Aleš Balcar - požární bezpečnost, Tomáš Chmelař - statika a dynamika stavebních konstrukcí, Petr Vlasák - dopravní inženýr

Částka 400 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg

Odměna

Fránek Architects s.r.o.

Spolupráce: Spolupráce: Ing. arch. Martina Hamrová, Ing. arch. Libor Šenekel, Ing. arch. Tereza Horňasová, Ing. arch. Kateřina Vlková

Částka 100 000 Kč

Odměna_Fránek_a.jpg
Odměna_Fránek_b.jpg

Odměna

YOUNG.S architekti.s.r.o.

Ing. arch. Jozef Bátor, Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Romana Mal'ová, Bc. Dang The Ang. Bc. Lucia Papierniková

Částka 100 000 Kč

Odměna_YOUNG.S_a.jpg
Odměna_YOUNG.S_b.jpg

Soutěž na mapě