Přeskočit na obsah

Parkovací dům za katedrálou (Ostrava)

Parkovací dům za katedrálou (Ostrava)

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Ceny a odměny celkem

1 200 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

22. 6. 2020 - 20. 11. 2020

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh architektonického řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích parcelníčíslo461/1, 461/2 a 462/1 vk. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Návrh bylo nutné řešit komplexně v rámci řešeného území v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů. Soutěžní zadání vycházelo z aktuální situace lokality historického centra města a novostavbu PD proto bylo nutné řešit vjejím kontextu jako součást všech systémových vrstev města. Z prostorového hlediska bylo požadováno PD řešit tradičně jako součást městské blokové struktury s ohledem na sousedící významné stavby. Součástí soutěžního zadání byla také úvahazpůsobu provozování PD a na to navazující funkční náplni včetně ípadných budoucích změn.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.

 

1. cena

CHALUPA ARCHITEKTI, s.r.o.

Ing. arch. Marek Chalupa, Ing. arch. Štěpán Chalupa, Ing. arch. Vojtěch Jeřábek, Ing. arch. Jan Ptáček

Částka 700 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg

Soutěž na mapě