Přeskočit na obsah

Parkové úpravy plochy veřejné zeleně při komunikaci Šeříková a Sosnová v Brně - Jundrově

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

13. 1. 2012

Popis

Po posouzení dostupných informací k výběrovému řízení k podání nabídek na vypracování projektové dokumentace na parkové úpravy plochy veřejné zeleně při komunikaci Šeříková a Sosnová v Brně - Jundrově, shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonickou soutěž.

Velmi nás mrzí, že i přes telefonický rozhovor s vedoucí stavebního odboru Ing. arch. Janou Ocelkovou, se nepodařilo dojít ke shodě a toto neregulérní výběrové řízení zrušit.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko