Přeskočit na obsah

Cena Petra Parléře

Cena Petra Parléře

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Společnost Petra Parléře o.p.s.

Ceny a odměny celkem

300 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

21. 5. 2008 - 25. 9. 2008

Počet odevzdaných návrhů

15

Více informací

Popis

Předmět soutěže: Ideové architektonicko-urbanistické řešení veřejných prostranství a ideové architektonické řešení budov ve veřejné správě. Soutěžící měl možnost řešit veřejná prostranství, budovy a interiéry dle vlastního výběru z nabídky, která se nachází v příloze soutěžních podmínek a byla zveřejněna na www.cenapp.cz v den vyhlášení soutěže nebo poskytnuta soutěžícím prostřednictvím sekretáře soutěže.

Cena Petra Parléře 2008

Vítkov – Ing. arch. Martin Rosa, Ing. arch. Jan Kratochvíl

Částka 200 000 Kč

cena_pp_rosa_1.jpg
cena_pp_rosa_2.jpg
cena_pp_rosa_3.jpg

Cena Hochtief CZ

Svatobořice-Mistřín – DI Jan Proksa, DI Lucie Vencelidesová, Akad. arch. Michal Šrámek

Částka 50 000 Kč

cena_hochtief_proksa_1.jpg
cena_hochtief_proksa_2.jpg
cena_hochtief_proksa_3.jpg

Cena Staveb silnic a železnic

Jeseník – Ing. arch. Zbyněk Ryška, spolupráce Ing. arch. Petr Baletka

Částka 50 000 Kč

cena_ssz_ryska_1.jpg
cena_ssz_ryska_2.jpg
cena_ssz_3.jpg
cena_ssz_4.jpg

Soutěž na mapě