Přeskočit na obsah

PAVILON INFEKČNÍCH NEMOCÍ

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

12. 4. 2019

Popis

Předmětem soutěže bude architektonické řešení Pavilony infekčních nemocí.

Výstavba nového pavilonu má přinést řešení a nápravu problémů starého provozu a havarijního stavu budovy infekční kliniky z minulého století. Zadavatel si je vědom, že prostorové uspořádání infekčních pracovišť je klíčovou komponentou pro kontrolu šíření infekčních nemocí. V historii navrhovaná infekční pracoviště se minimálně soustředila na nově přicházející infekční onemocnění, jako jsou např. SARS či Ebola, nebylo počítáno, že bude možné tak snadné cestovat mezi kontinenty a přenést do středoevropského prostředí infekční onemocnění nám regionálně vzdálená. Jen málo pracovišť má adekvátní prostory pro izolaci pacientů a vhodné prostory s podtlakovou ventilací, které by chránily před rozšířením infekčních onemocnění k personálu a ostatním pacientům. I ve FN HK je nezbytné nalézt rovnováhu mezi pavilonem, který je otevřeným, přístupným a veřejným místem, a současně pavilonem, který umožňuje redukci šíření infekčních nemocí. 

Odhadované investiční náklady na realizaci Pavilonu infekčních nemocí bez technologií a vybavení jsou 230 milionů Kč bez DPH. S ohledem na to, že se jedná o infekční kliniku, s kterou jsou mále architektonické a stavební zkušenosti je cílem soutěž ověřit skutečnou výši investičních nákladu. A to s i vědomím, že soutěžní návrhy nemohou přesně stanovit cenu a že se k ní dopracuje vyhlašovatel teprve při dalších fázích zpracování projektové dokumentace s oceněným týmem.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.