Přeskočit na obsah

Pietní úprava Ďáblického hřbitova v Praze

Pietní úprava Ďáblického hřbitova v Praze

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Správa pražských hřbitovů, p. o.

Ceny a odměny celkem

220 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

23. 2. 2022 - 23. 8. 2022

Počet odevzdaných návrhů

8

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh konceptu řešení nové pietní úpravy Ďáblického hřbitova, který je národní kulturní památkou. Součástí projektové části soutěžního návrhu je pietní úprava pohřebiště severní části hřbitova, v níž se nacházejí hromadné šachtové hroby politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje a další hroby a pomníky. Dále je třeba navrhnout krajinářské úpravy celého řešeného území (vegetace, komunikace, mobiliář, osvětlení, vodní prvky atd.), kultivovat vstupní prostor u severní kubistické brány (včetně návrhu nového funkčního využití dvojice kubistických rondelů) a navrhnout zázemí obřadní síně i provozní zázemí hřbitova.

Užší jednofázová krajinářsko-architektonická soutěž.

Soutěž na mapě