Přeskočit na obsah

Pitný stojan před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech

Pitný stojan před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Karlovy Vary

Ceny a odměny celkem

255 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

2. 2. 2023 - 31. 3. 2023

Počet odevzdaných návrhů

25

Více informací

Popis

Výtrysk Vřídla je již od dávných dob hlavním symbolem Karlových  Varů, na jehož základě bylo celé město postaveno. Jeho mocná síla, teplota i magické léčivé účinky fascinovaly celé generace návštěvníků lázeňského města. Tak, jak se rozvíjelo poznání Vřídla a způsob  jeho využívání, tak se i měnilo jeho bezprostřední okolí a stavby s ním spojené. Dnešní podoba okolí Vřídla pochází ze 70. let 20. století, kdy byla na  základě architektonické soutěže vystavěna nová Vřídelní kolonáda.

V roce 2016 došlo vlivem havarijního stavu  stropní konstrukce k dočasnému přesunutí ikonického výtrysku Vřídla  mimo interiér budovy kolonády směrem k Divadelnímu náměstí.

Pro tento přesun byla zhotovena nová  betonová  mísa a veškeré technologie, přivádějící vřídelní vodu. Letos na jaře byl však výtrysk Vřídla po rekonstrukci objektu vrácen zpět na své původní  místo. Předmětem architektonicko-výtvarné soutěže je návrh nového pitného stojanu Vřídla,  který bude umístěn v předpolí Vřídelní kolonády. Jeho umístění bude respektovat stávající technologické rozvody, a to zejména pozici revizní komory, která je umístěna pod dlážděným povrchem.

Cílem Soutěže bylo vytvořit zajímavé současné umělecké dílo, které bude důležitým akcentem při vstupu do budovy Vřídelní kolonády ze směru Divadelního náměstí a bude důstojně reprezentovat nejdůležitější pramen Karlových Varů. Pitný stojan bude sloužit jak běžným návštěvníkům, tak lázeňským pacientům pro předepsané pitné kúry a to po celý den i mimo otevírací dobu Vřídelní kolonády.

Jako důležitý podklad pro návrh nového pitného stojanu je architektonická studie rekonstrukce Vřídelní ulice a Divadelního náměstí, kterou pod souhrnným názvem „Divadelní korzo“ zpracovala v roce 2021 Kancelář architektury města Karlovy Vary.

Předmětem řešení je jak samotný pitný stojan tak v odůvodněných případech i jeho bezprostřední okolí, pokud je jeho proměna potřebná pro správné vyznění uměleckého díla.

Jednokolová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž.

Lhůta k podání dotazů: 14.3.2023

Lhůta k zodpovězení dotazů: 17.3.2023

 Prohlídka soutěžního místa: 15.2.2023 od 15h.

1. cena

Oldřich Morys

Částka 120 000 Kč

1. cena (1).jpg
1. cena (2).jpg

2. cena

Antonín Hůla, Gunnar Groves-Raines, Alistair Byars a Paula Sturz

Částka 70 000 Kč

2. cena (1).jpg
2. cena (2).jpg

3. cena

Martin Odehnal, Jakub Marek a Barbora Žentelová

Částka 50 000 Kč

3. cena (1).jpg
3. cena (2).jpg

odměna

Ing. arch. Jan Bittner

Částka 15 000 Kč

Odměna_panely 300 dpi_compressed_page-0001.jpg
Odměna_panely 300 dpi_compressed_page-0002.jpg

Soutěž na mapě