Přeskočit na obsah

Plán využití centra obce Velké Přílepy

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

26. 4. 2018

Popis

Česká komora architektů zaznamenala architektonickou soutěž o návrh na „Plán využití centra obce Velké Přílepy“, která nemá potvrzení o regulérnosti. Přitom dle § 3 odst. 3 Soutěžního řádu České Komory architektů jsou osoby zapsané do seznamu autorizovaných nebo registrovaných osob vedeného Komorou vyloučeny ze soutěže, které Komora nevydala potvrzení regulérnosti. 

Ze zveřejněných podmínek vyplývá, že není adekvátní výše cen a odměn, není rovněž zveřejněna předpokládaná výše investičních nákladů. Akceptovatelné současně není řešení autorských práv, konkrétně svolení k užití autorského díla v odst. 16.2 Soutěžních podmínek.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá autorizované architekty, aby se soutěže, nedojde-li k nápravě a nebude potvrzena její regulérnosti, neúčastnili.