Přeskočit na obsah

PLÁN VYUŽITÍ CENTRA OBCE VELKÉ PŘÍLEPY

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Obec Velké Přílepy

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

30. 4. 2018

Popis

Předmětem soutěže bude zpracování architektonicko-urbanistického, ideového návrhu „Plán využití centra obce Velké Přílepy“ s důrazem na řešení úprav vlastní plochy náměstí a určení prostorového a hmotového řešení. Cílem soutěže je definice a budoucí postupné vybudování nového centra obce tak, aby se stalo integrální součástí obce a centrem života v rostoucí obci v blízkosti Prahy. Záměrem je vytvoření nového budoucího plánovaného náměstí se správními budovami a obchody, parkovištěmi a zelenými plochami. Součástí územního řešení je návrh dopravy, zelených ploch, sítí, odtokových poměrů.

Jednofázová veřejná ideová architektonicko-urbanistická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.