Přeskočit na obsah

Plavecký bazén Borská pole

Plavecký bazén Borská pole

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Plzeň

Ceny a odměny celkem

3 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 12. 2021 - 16. 2. 2022

Počet odevzdaných návrhů

15

Více informací

Popis

Předmětem soutěže o návrh a navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění je zpracování architektonic-kého návrhu řešení novostavby plaveckého bazénu v lokalitě Plzeň, Borská pole, na pozemku p. č. 8456/1, k.ú. Plzeň, který vlastní zadavatel.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 

1. cena

AVE architekt a.s.

Ing. arch. Václav Ulč, Ing. arch. Václav Ulč ml. , Ing. arch. Barbora Červeňová
Spolupráce: Jakub Chvojka, Anna Bessonova, Ing. Jiří Růžička , Ing. Petr Zítek , Ing. arch. Jakub Chvojka , Ing. arch. Jan Jiran , Oleksandr Voropai

Částka 1 200 000 Kč

1. cena (1).jpg
1. cena (2).jpg
1. cena (3).jpg

1. odměna

SENAA architekti, s.r.o.

Ing. arch. Václav Navrátil, Ing. arch. Jan Sedláček , Ing. arch. Jan Cihlář , Ing. arch. Eva Pokorná , Veronika Kubíčová, MSc
Spolupráce: Bc. Markéta Raková , Ing. Jana Zuntychová , Ing. Radek Steinhaizl, Ing. arch. Natalia Polonyankina

Částka 100 000 Kč

odměna 1 (1).jpg
odměna 1 (2).jpg
odměna 1 (3).jpg

3. odměna

Studio Perspektiv s.r.o.

Ing. arch. Martin Stára, Ing. arch. Ján Antal , Ing, arch. Sebestian Sticzay , Ing. arch. Tomáš Pavlakovič

Částka 100 000 Kč

odměna 3 (1).jpg
odměna 3 (2).jpg
odměna 3 (3).jpg

5. odměna

Architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

Ing. arch. Václav Matějka, Ing. arch. Eva Matějková Šarochová

Částka 100 000 Kč

odměna 4 (1).jpg
odměna 4 (2).jpg
odměna 4 (3).jpg

Soutěž na mapě