Přeskočit na obsah

Plavecký bazén Borská pole

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Statutární město Plzeň

Předpokládané ceny a odměny celkem

3 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

16. 2. 2022 14:00

Datum vyhlášení soutěže

15. 12. 2021 00:00

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

29. 11. 2021

Více informací

Porota

Kontaktní údaje

Popis

Předmětem soutěže o návrh a navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění je zpracování architektonic-kého návrhu řešení novostavby plaveckého bazénu v lokalitě Plzeň, Borská pole, na pozemku p. č. 8456/1, k.ú. Plzeň, který vlastní zadavatel.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.