Přeskočit na obsah

Plzeň - Americká, Sirková

Plzeň - Americká, Sirková

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Plzeň

Ceny a odměny celkem

400 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

3. 2. 2014 - 30. 4. 2014

Počet odevzdaných návrhů

11

Více informací

Popis

Jednokolová veřejná ideová architektonicko-urbanistická soutěž

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu na řešení území Americká - Nádražní – křižovatka U Jána – Denisovo nábřeží, s důrazem na urbanistickou strukturu a vymezení veřejných prostranství a stanovení základních principů řešení, dle soutěžního podkladu P.1.


2. cena

- Ing. arch. Pavel Buryška, Bc. Zdeňka Havlová, Ing. arch. Robert Jelínek, Ing. akad. arch. Václav Králíček, Ing. arch. Barbora Mikitová

Částka 150 000 Kč

2_cena_Buryska_kolektiv.jpg

2. cena

- Ing. arch. Petr Starčevič

Částka 150 000 Kč

2_cena_Starcevic.jpg

3. cena

Ing. arch. Martin Spěváček, Ing. arch. Bohuslav Strejc, Bc. Filip Kastl, spolupracovali Ing. Ondřej Janout, Ing. Martin Hájek, Jan Lusk

Částka 100 000 Kč

3_cena_Spevacek.jpg

Soutěž na mapě