Přeskočit na obsah

Pomník generála Pattona a řešení prostoru vymezeného pro jeho umístění v Sadech pětatřicátníků

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Plzeň

Regulérnost

Regulérní

Popis

Vyhlašovatel: Statutární město Plzeň

Druh soutěže: veřejná, výtvarná a architektonicko-urbanistická, jednokolová soutěž

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování návrhu výtvarného řešení pomníku generála Pattona, který bude umístěn v prostoru Sadů Pětatřicátníků v Plzni a architektonicko-urbanistického řešení úprav okolí pomníku.

Účel soutěže
Účelem soutěže je vyhledání nejvhodnějšího výtvarně architektonického návrhu pomníku a architektonicko urbanistického řešení vymezeného prostoru s tím, že s autorem návrhu doporučeného soutěžní porotou bude na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Plzně jednáno o zadání projektové dokumentace.

Termín konání: 12. 9. - 9. 12. 2005

Porota

Členové poroty závislí

 • Mgr. Karel Syka
 • Ing. arch. Anna Hostičková

   

  Členové poroty nezávislí
 • Ak. soch. Marie Kasalická
 • Ing. arch. Radek Kolařík
 • Ak. arch. Jan Kerel

   

  Náhradníci poroty závislí
 • Ing. arch. Irena Langová

   

  Náhradníci poroty nezávislí
 • JUDr. PhDr. Jiří Plos
 • Mgr. Luděk Krčmář

 

Počet přihlášených návrhů: 18

Ceny a odměny celkem: 350 000,- Kč

Ceny

1. cena

   (170 000,- Kč) - Ing. Petr Kostner, Ing. Ondřej Kupsa, Ing. Ondřej Peckert a Ing. arch. Tomáš Palkovský


2. cena

   - neudělena


3. cena

   (2 x 90.000,- Kč)
    - Olga Pětivoká, Petr Skřípal

 

   - Petr Herman, Ludvík Holub, Martin Květ

patton_1_cena_1.jpg patton_1_cena_2.jpg patton_1_cena_3.jpg
Hodnocení poroty vítězného návrhu Petra Kostnera, Ondřeje Kupsy, Ondřeje Peckerta a Tomáše Palkovského:
Návrh zaujal porotu vyvážeností zvolených vyjadřovacích prostředků a svojí uměřeností. Vymezený prostor nenásilně kultivuje. Měřítko a materiálové řešení považuje porota za vhodně zvolené. Organizace místa je logická a funkční. Forma památníku a jeho orientace nejlépe ze všech zúčastněných návrhů vystihují situaci: jednoduchá, symbolicky silná forma je orientována na klasicky koncipovanou průhledovou osu, formálně výraznější část s detailem, určeným pro vnímání z menší vzdálenosti je orientována ke komornějšímu prostoru před Fišerovou vilou. Zvolené materiály (betonové dlaždice, měděný pás, průsvitný beton, patinovaná měď, lomový kámen) jsou běžně dostupné, cenově odpovídající, nevyžadují nadstandardní údržbu. Jejich uplatnění v rámci pomníku je symbolicky silné, významově srozumitelné široké veřejnosti. Plně koresponduje se základní ideou konceptu: vytvořením fiktivní scény, charakterizující vztah osobnosti Generála Pattona k Plzni. Zároveň obsahuje logicky koncipovaný příběh, zaznamenávající vývoj Generála Pattona a válečné Plzně, logicky propojený v ústředním bodu pomníku. Vhodné je rovněž řešení nočního osvětlení, jehož působení by nemělo být – na rozdíl od řady ostatních soutěžních návrhů – oslabeno intenzivním osvětlením přilehlé Karlovarské ulice. Ilustrativní forma komiksu citlivě odlehčuje patos, který často téma doprovází. Obavu z něj vyjadřuje řada soutěžících, tento jako jeden z mála se s ním však vyrovnává sebevědomě a důstojně.

 

Zde si můžete stáhnout protokol o soutěži

  Soutěž na mapě