Přeskočit na obsah

Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Předpokládané ceny a odměny celkem

940 000 Kč

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Datum odevzdání soutěžních návrhů

1. 3. 2024 15:00

Datum vyhlášení soutěže

3. 11. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

17. 10. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je zpracování autorského výtvarného návrhu na realizaci uměleckého díla k poctě královny Elišky Rejčky a zpracování architektonicko-krajinářského řešení plochy pozemku p. č. 5/2 v k. ú. Staré Brno formou architektonicko-výtvarné studie za účelem umístění uměleckého díla.
Vzhledem k historickému a kulturnímu kontextu se jedná o významné veřejné prostranství v historické části Brna před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, jehož současný stav vyžaduje komplexní přístup k řešení. Zadavatel od návrhu očekává, že Soutěž přinese kvalitní příklady provázaného pojetí uměleckého díla ve veřejném prostoru. Úprava veřejného prostranství by měla s uměleckým dílem vytvořit harmonický celek, který vytvoří kvalitní veřejné prostranství podporující historickou a kulturní hodnotu místa a zvýší tak atraktivitu lokality Starého Brna.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž o návrh.