Přeskočit na obsah

Podhorské vinařství s penzionem

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

8. 2. 2024

Popis

Česká komora architektů zaznamenala vypsanou zakázku s názvem "Podhorské vinařství s penzionem," která je architektonickou soutěží a nemá potvrzení o regulérnosti.

Podmínky jsou nastaveny tak, že není možné potvrdit její regulérnost, a to především z následujících důvodů:

- nejsou zajištěná práva na rovný, transparentní a nediskriminační přístup ze strany zadavatele;
- není zajištěno hodnocení návrhů porotou v souladu s § 9 a 10 Soutěžního řádu ČKA. Soutěžní podmínky neobsahují jmenný seznam porotců ani její složení ve vztahu k závislosti na zadavateli;
- nejsou zajištěná práva účastníků na řešení rozporů;
- soutěžní podmínky neobsahují jasné a přehledné finanční podmínky soutěže a odpovídající výši cen a odměn. Ceny a odměny v tomto případě nebudou vyplacené žádné;
- soutěžní podmínky vylučuji přiměřené odškodnění dle § 6 odst. 3 Soutěžního řádu ČKA. v případě zrušení soutěže;
- soutěžní podmínky neobsahuji seznam vyzvaných účastníků u kombinované soutěže.

Zmíněnou zakázku ČKA označila jako neregulérní.