Přeskočit na obsah

Pohádková kašna Děčín

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Statutární město Děčín

Předpokládané ceny a odměny celkem

300 000 Kč

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Datum odevzdání soutěžních návrhů

30. 1. 2023 15:00

Datum vyhlášení soutěže

26. 9. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

9. 8. 2022

Více informací

Popis

Předmětem soutěže jsou sochy pro secesní kašnu/fontánu na Masarykově náměstí v Děčíně, která je kulturní památkou, a to ve dvou možných variantách:
A. bronzové repliky na základě původní dokumentace (návrh replik);

B. volná sochařská figurální tvorba z libovolného materiálu, která se vztahuje k příběhu o Loubském prameni (volná tvorba).

Záměrem je tedy nalezení optimálního výtvarného řešení sochařské výzdoby pohádkové kašny včetně druhu materiálu
.

Otevřená dvoufázová výtvarná soutěž.

Soutěž na mapě