Přeskočit na obsah

Polyfunkční dům v Botanice

Polyfunkční dům v Botanice

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace

Ceny a odměny celkem

600 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

25. 2. 2022 - 27. 6. 2022

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže bylo zpracování architektonického návrhu polyfunkčního domu s byty v ulici V Botanice, na pozemku parc. č. 69 a část pozemku par. č.70 v k.ú. Smíchov, pro potřeby nájemního bydlení hl. m. Prahy.
Předmětem Soutěže bylo zároveň zpracování návrhu řešení nejbližšího okolí polyfunkčního domu (část pozemku par. č. 57/1, 57/2 a 70 v k.ú. Smíchov) a přilehlého veřejného prostranství, který bude sloužit pro další koordinovaný postup v lokalitě.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

Více informací.

3. cena

Baumschlager Hutter ZT GmbH

prof. Mag. arch. Carlo Baumschlager
Spolupráce: Veronika Fiedler, Ricarda Kohler

Částka 100 000 Kč

3_misto_02_PANEL_1.jpg
3_misto_02_PANEL_2.jpg
3_misto_02_PANEL_3.jpg

Soutěž na mapě