Přeskočit na obsah

Polyfunkční dům v Botanice

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace

Předpokládané ceny a odměny celkem

1 900 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum zveřejnění výsledků

25. 2. 2022

Datum odevzdání soutěžních návrhů

27. 6. 2022 12:00

Datum podání žádostí o účast

21. 3. 2022 12:00

Datum vyhlášení soutěže

25. 2. 2022 00:00

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

17. 2. 2022

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu polyfunkčního domu s byty v ulici V Botanice, na pozemku parc. č. 69 a část pozemku par. č.70 v k.ú. Smíchov, pro potřeby nájemního bydlení hl. m. Prahy.
Předmětem Soutěže je zároveň zpracování návrhu řešení nejbližšího okolí polyfunkčního domu (část pozemku par. č. 57/1, 57/2 a 70 v k.ú. Smíchov) a přilehlého veřejného prostranství, který bude sloužit pro další koordinovaný postup v lokalitě.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

Soutěž na mapě