Přeskočit na obsah

Pomník obětem 1. světové války – Klatovy

Pomník obětem 1. světové války – Klatovy

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Klatovy

Ceny a odměny celkem

90 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

20. 12. 2017 - 2. 3. 2018

Počet odevzdaných návrhů

29

Více informací

Popis

Předmětem výtvarně-architektonické soutěžebylo nalezení podoby prostorového uměleckého díla,  Pomníku obětem 1. světové války, umístěného ve veřejném prostoru města Klatov, jenž umožní vytvoření pietního místa, meditační klidové zóny. Návrh  musel zohledňovat prostorové a koncepční vazby širšího  kontextu okolí.

Sochařsky, architektonicky či jinak umělecky formovaný objekt Pomníku obětem 1. světové války měl za úkol připomínat významné události dějin spojené se vznikem Československé republiky, vzdát hold jejich hrdinům a evokovat vzpomínku na jejich životní příběhy. Zvolená forma uměleckého díla musela vykazovat výraznou uměleckou kvalitu, musí být nadčasová, pracovat s prožitkem diváka, komunikovat se současnými i budoucími obyvateli města.

Předpokládalo se použití odolných materiálů. Bylo nutné zvážit ochranu proti možným vandalským zásahům.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž.

 

1. cena

Václav Fiala

Částka 40 000 Kč

Místo_1.jpg

2. cena

MgA. Michal Janiga

Částka 30 000 Kč

Místo_2.jpg

3. cena

Pavlína Kvita, Roman Kvita

Částka 20 000 Kč

Místo_3.jpg

Soutěž na mapě