Přeskočit na obsah

Pomník obětem komunismu

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Liberec

Regulérnost

Regulérní

Popis

Architektonick-výtvarná soutěž, ideová, veřejná anonymní, jednokolová

Vyhlašovatel: Statutární město Liberec

Porotci nezávislí: Filip Horatschke, Zdeněk Lukeš, Jiří Dostál, Radim Kousal, Aleš Veselý, Jiří Nepasický
Porotci závislí: Ivana Vitoušová, Jitka Mrázková, Jana Kodášová
Termín konání od 16. 10. 2002 do 18. 12. 2002

Ceny a odměny celkem: 23 000,- Kč

Udělené ceny a odměny

1. cena
- Jakub Našinec, Petr Janda, Aleš Kubalík, Josef Kocián

2. cena
- Vladimír Štulc, Kryštof Štulc

3. cena
- Zdeněk Hlávka, Jan Randáček

Odměna
- Ondřej Smolík

Náhrada režijních nákladů: 7 500,- Kč

Soutěž na mapě