Přeskočit na obsah

Pomník Václava Dolejška v Hlavním městě Praze

Pomník Václava Dolejška v Hlavním městě Praze

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Ceny a odměny celkem

135 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

10. 5. 2016 - 20. 9. 2016

Počet odevzdaných návrhů

28

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu pomníku Václava Dolejška, který by formou uměleckého díla vyjádřil zásluhy o rozvoj experimentální fyziky a jeho odvahu dát své schopnosti do služeb odboje proti nacistům. Návrh měl představovat kvalitní výtvarné, případně architektonické ztvárnění pomníku.

Pomník mohl libovolnou formou odkazovat jak na osobu Dolejška, tak na jeho práci. Ztvárnění pomníku a použití materiálů bylo zcela na uvážení autora.

Vyhlašovatel předpokládá umístění pomníku do centrálního travnatého kruhu parku Mazanka před budovou Ústavu termomechaniky AV ČR v pražském Ládví. Soutěžící mohli v odůvodněných případech využít i širší území parku.

Soutěž byla zcela otevřená, nebyla vyžadována účast autorizovaných osob (dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

Odhalení pomníku Václava Dolejška se předpokládá v průběhu roku 2017.

Jednofázová věřejná projektová architektonikco-výtvarná soutěž.

Porota doporučuje zadavateli vyzvat všechny oceněné účastníky k dopracování návrhů v rámci
jednacího řízení bez uveřejnění, jehož hodnotící komise bude složena ze všech členů soutěžní poroty.
Doporučení k oceněným návrhům budou jejich zpracovatelům dále upřesněny a doručeny nebo
předány při osobním jednání s hodnotící komisí.

1. - 3. cena

Jakub Lipavský

Částka 25 000 Kč

Lipavský_a.jpg
Lipavský_b.jpg

1. - 3. cena

Akad. Soch. František Svátek

Částka 25 000 Kč

Svátek_a.jpg
Svátek_b.jpg

1. - 3. cena

Ing. arch. Jiří Lukeš, MgA. Roman Černohous, MgA. Štěpán Beránek,

Částka 25 000 Kč

Černohous_a.jpg
Černohous_b.jpg

1. - 3. cena

MgA. Jan Kovářík
Spolupráce: Spolupráce: Dipl. Ing. Jan Proksa

Částka 25 000 Kč

Kovařík_a.jpg
Kovařík_b.jpg

1. - 3. cena

Ing. arch. Ondřej Tuček, Akad. Soch. Ladislav Sokoráč
Spolupráce: Spolupráce: Ing. arch. Lenka Belánská

Částka 25 000 Kč

Sokoráč_a.jpg
Sokoráč_b.jpg

Odměna

MgA. Pavel Hošek

Částka 5 000 Kč

Hošek_a.jpg
Hošek_b.jpg

Soutěž na mapě