Přeskočit na obsah

Poptávka na zpracovatele architektonického řešení a projektové dokumentace pro stavební povolení na výstavbu firemního sídla společnosti Ekologické služby, s. r. o.

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

11. 5. 2011

Popis

Po posouzení dostupných informací k poptávce na zpracovatele architektonického řešení a projektové dokumentace pro stavební povolení na výstavbu firemního sídla společnosti Ekologické služby, s. r. o., kterou vyhlásila společnost Ekologické služby, s. r. o., shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonickou soutěž.

Za hlavní nesoulad zadávacích podmínek s platným právem považujeme zejména absenci: předem jmenované poroty, cen a odměn, ustanovení o rozsahu oprávnění vyhlašovatele nakládat dále s oceněnými nebo odměněnými soutěžními návrhy, závazek vyhlašovatele soutěže k respektování autorských práv autorů předložených řešení a způsob ochrany jejich autorských práv, určení závazného způsobu využití výsledků soutěže atd.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko ČKA