Přeskočit na obsah

POROTHERM DŮM 2012 - 2013 na téma: Viladům v intravilánu obce

POROTHERM DŮM 2012 - 2013 na téma: Viladům v intravilánu obce

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Ceny a odměny celkem

155 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

25. 4. 2012 - 10. 12. 2012

Počet odevzdaných návrhů

54

Více informací

Popis

Předmětem soutěže Viladům v intravilánu obce byly architektonické studie viladomů na vymezeném pozemku, tvořícím součást zastavěného území obce.

Hlavní cena POROTHERM DŮM 2013

Ing. Arch. Barbora Pinčíková a Ing. Arch. Martin Svoboda

Částka 75 000 Kč

hlavni_cena_porotherm_dum_1.jpg
hlavni_cena_porotherm_dum_2.jpg

Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení

Ing. Arch. Gabriela Blažková a Ing. Arch. Veronika Dobešová

Částka 50 000 Kč

zvlastni_cena_sfrb_1.jpg
zvlastni_cena_sfrb_2.jpg

Zvláštní cena Vydavatelství Business Media CZ

Ing. Arch. Gabriela Blažková a Ing. Arch. Veronika Dobešová

Částka 30 000 Kč