Přeskočit na obsah

Realizované stavby z cihlového systému POROTHERM 2005

Status

Výsledky

Regulérnost

Regulérní

Popis

1. ročník přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže pro architekty, projektanty, investory, dodavatele a developery

Vyhlašovatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

Sekretář soutěže: PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT, Revoluční 8, budova C, 110 00 Praha 1, tel.: 296 785 700; fax: 296 785 701, email: komunikace.pr@volny.cz

Druh soutěže: přehlídková, neanonymní, jednokolová soutěž

Předmět soutěže
Předmětem soutěže jsou stavby lokalizované na území České republiky, kolaudované v období do 31. 5. 2005

Termín konání: 9.2.2005 - 10.6.2005

Porota

  Řádní členové poroty závislí
  - Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

  Řádní členové poroty nezávislí
  - JUDr. Marta Dolejší, Státní fond rozvoje bydlení
  - Ing. arch. Daniela Grabmüllerová MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj
  - Ing. arch. Jan Kozel, Obec architektů
  - Ing. Pavel Křeček, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
  - Ing. Jan Skřivánek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  - Doc. Ing. arch. Jan Štípek, předseda České komory architektů, Fakulta architektury ČVUT v Praze
  - Michal Wernisch, Springer Media CZ
  - Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., rektor ČVUT v Praze

  Náhradníci poroty nezávislí
  - Ing. arch. Jana Janíková, autorizovaný architekt
  - Ing. Stanislav Staněk, Technická univerzita v Liberci, Fakulta architektury

Počet přihlášených prací: 11

Ceny a odměny celkem: 150 000,- Kč

Ceny

  - Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (100 000,- Kč) - ATW Architekti s.r.o. - Ing. arch. Jitka Malcová, Akad. arch. Mag. Alexander Mandic, spolupráce Ing. arch. Nikola Netušilová, Ing. arch. Helena Paz
  - Cena společnosti Wienerberger (50 000,- Kč) - Ing. arch. Jan Zákostelský

Účel soutěže
Oceněné soutěžní návrhy jsou zařazeny do katalogu vyhlašovatele. Pokud klient vyhlašovatele projeví zájem o realizaci některého z vítězných návrhů, je mu zprostředkován kontakt s autorem.

porotherm05_r_1_1.jpg porotherm05_r_1_2.jpg
Hodnocení realizace Jitky Malcové a Alexandra Mandice
Konstrukce domu je řešena z cihlového systému Porotherm, pro povrchovou úpravu fasády použit efektní dřevěný obklad. Hlavním zdrojem vytápění je tepelné čerpadlo, jako sezónní zdroj tepla slouží teplo-vzdušné vytápění napojené na krbovou vložku. Řešení domu i jeho provedení je nejlépe vyhovující z hlediska energetického, enviromentálního a ekonomického. Je vhodné i pro využití v opakované výstavbě. Nejlépe splňuje kritéria pro udělení Ceny Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
.

porotherm05_r_2_1.jpg porotherm05_r_2_2.jpg
Hodnocení realizace Jana Zákostelského
Rodinný dům je řešen z cihlového systému Porotherm. Fasáda z lícových cihel dává domu osobitý výraz zdůrazňující charakter cihlové stavby. Kombinace užitých materiálů - dřeva, skla a kovu dům ozvláštňuje, avšak ponechává mu, i přes nadstandardní dispoziční řešení, přirozený charakter rodinného domu.